05 Φεβ EET+02:000_J1612526513X_ΠαρEth0145ER_2021EPMR_ΠαρPMEETE_Φεβρουάριος+0200RΦεβPMEET_0C2

ΥΠΕΝ: «βροχή» πολεοδομικών μελετών & σχέδιο απασχόλησης επιστημόνων

«Βροχή» πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών από το πρώτο εξάμηνο του 2021, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ετοιμάζει το ΥΠΕΝ. Αφορά στην προκήρυξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) για 1000 Δημοτικές Ενότητες,  600 χωρικές Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), χαρακτηρισμό των οδών σε όλη τη χώρα, αστικές αναπλάσεις και παρεμβάσεις σε διατηρητέα και ετοιμόρροπα κτίρια.

 Σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ Ευθύμιος Μπακογιάννης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η παράταξη μηχανικών «Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ», προσθέτοντας ότι παράλληλα προχωρά και η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης των οικοδομικών αδειών.

Σχέδιο απασχόλησης επιστημόνων

Ταυτόχρονα ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ αποκάλυψε ότι για την υλοποίηση των νέων πολεοδομικών και χωροταξικών έργων στο υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται σχέδιο για την αξιοποίηση του μελετητικού επιστημονικού δυναμικού όλων των ειδικοτήτων. Λαμβάνονται υπόψη εγγενείς αδυναμίες,  που αντιμετωπίζουν οι υπάρχουσες δυνάμεις του τεχνικού κόσμου στον ιδιωτικό τομέα, όσο και  οι μεγάλες γραφειοκρατικές και δημοσιοοικονομικές δυσκολίες, που υπάρχουν  για νέες  προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού στην κεντρική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Προβλήματα, που για να ξεπεραστούν  όπως είπε ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ  “απαιτείται μεγάλη κινητοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ακόμη και επιστροφή  επιστημόνων από το εξωτερικό, που μετανάστευσαν τα προηγούμενα χρόνια”.

-«Υπάρχει πολύ δουλεία και για όλους, που πρέπει να γίνει», είπε χαρακτηριστικά ο κ Μπακογιάννης  και τόνισε ότι τα νέα έργα είναι διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,  αφορούν σε μεγάλο πλήθος ειδικοτήτων πολεοδόμων χωροτακτών,  μηχανικών, γεωλόγων, περιβαλλοντολόγων, αρχαιολόγων, οικονομολόγων και πολλών άλλων επιστημόνων.

Χάσμα μίας  γενιάς

-«Υπάρχει χάσμα μίας  γενιάς μηχανικών και επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων της περιόδου της κρίσης, μεταξύ των παλαιών έμπειρων μηχανικών, που δραστηριοποιήθηκαν προ κρίσης και των νέων μηχανικών, που αναζητούν τώρα εργασιακές ευκαιρίες», είπε ο γενικός γραμματέας. Σημείωσε ότι «το σχέδιο του ΥΠΕΝ φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει όλο το δυναμικό, όλων των γενεών και όλων των ειδικοτήτων, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και να δημιουργήσει σταθερή απασχόληση για αυτό τα επόμενα χρόνια».

Το σχέδιο του ΥΠΕΝ,  το οποίο όπως είπε ο κ. Μπακογιάννης θα οριστικοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου έχει βασική σκέψη την αξιοποίηση των ιδιωτών επιστημόνων μελετητών και τη δημιουργία δύο διαφορετικών «δεξαμενών» τελείως διακριτών και ανεξάρτητων μεταξύ τους. Μια «δεξαμενή» για την υλοποίηση του μελετητικού έργου και μία δεύτερη «δεξαμενή» για τις επιβλέψεις, ώστε «να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, διαπλοκές και ασυμβίβαστα». Επίσης τόνισε ότι είναι στις προθέσεις του ΥΠΕΝ να αποκλείσει στους διαγωνισμούς των μελετών μεγάλες εκπτώσεις της τάξης του 70 και 80%, όπως συμβαίνει σε άλλες κατηγορίες μελετών, που οδηγούν σε προβλήματα και χαμηλού επιπέδου αποτελέσματα.

Προσλήψεις στο δημόσιο

Όσο για τις προσλήψεις στο δημόσιο, ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι είναι απολύτως αναγκαίες να γίνουν και πρόσθεσε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων και έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες. Περιέγραψε ωστόσο μεγάλες δυσκολίες, λέγοντας ότι αφενός μεν υπάρχουν δημοσιοοικονομικοί περιορισμοί αφετέρου δε ότι και για θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις, όπως πχ στο ΥΠΕΝ, οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να γίνουν οι νέες προσλήψεις διαρκούν 3 και 4 χρόνια. Είπε επίσης ότι εξακολουθεί να υπάρχει και ο περιορισμός μίας αποχώρησης για μία νέα πρόσληψη στο δημόσιο και  μάλιστα κάθε νέα πρόσληψη δεν καλύπτει υποχρεωτικά τη θέση πχ ενός μηχανικού ή ενός καθηγητή πανεπιστημίου που αποχωρεί αλλά μπορεί να καλύπτεται από τη θέση ενός νέου υπαλλήλου π.χ. στο ΙΚΑ Καλλιθέας.

Σφιχτά χρονοδιαγράμματα           

Παράλληλα με την ανάγκη να γίνει υψηλού επιπέδου δουλεία, με απόλυτη διαφάνεια, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ ανέδειξε την ανάγκη  να μην τεθεί σε διακινδύνευση τόσο η χρηματοδότηση όσο και η ολοκλήρωση  των νέων πολεοδομικών και χωροταξικών έργων και προγραμμάτων.

Εξήγησε ότι τα έργα και οι μελέτες που προκηρύσσονται για να υλοποιηθεί ο  νέος πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθούν  με σφιχτά χρονοδιαγράμματα έως το 2025. Σε διαφορετική περίπτωση χάνονται οι  χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάπτυξης, καθώς θα εκδοθούν πράξεις καταλογισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα έργα που προκηρύσσονται

Ειδικότερα για τις νέες προκηρύξεις πολεοδομικών και χωροταξικών έργων, που θα γίνουν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ είπε ότι:

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αφορούν σε χρηματοδότηση 211 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης  για 1000 Δημοτικές Ενότητες, τα οποία προκηρύσσονται άμεσα και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025. Σημείωσε ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που έχουν θεσμοθετηθεί με το ΠΔ 90/2018, το οποίο προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 36 μηνών για να ακολουθήσει η νομοτεχνική έγκριση τους από το ΣτΕ., Υπογράμμισε ότι τα νέα ΤΠΣ θα προκηρυχθούν κατά προτεραιότητα στις περιοχές που δέχονται οικιστικές και αναπτυξιακές πιέσεις, ενώ τόνισε ότι η πρόνοια να γίνουν τα ΤΠΣ σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων και όχι Καλλικρατικών Δήμων θα βοηθήσει στην ταχύτερη υλοποίηση των ΤΠΣ.

Οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) προκηρύσσονται άμεσα με χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης . Είναι έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης των σχετικών μελετών, για να δημιουργηθούν ΖΥΣ σε 600 χωρικές ενότητες ανά την επικράτεια εντός 3ετίας, κατά προτεραιότητα σε περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι ΖΥΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της θεσμοθετημένης Τράπεζας Γης και συνακόλουθα την ενεργοποίηση  της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης για την διάσωση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων και την αποζημίωση των ιδιοκτητών τους.  ΄

Χαρακτηρισμός Οδών. Ετοιμάζονται στο ΥΠΕΝ οι προδιαγραφές για την προκήρυξη μελετών συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να προκηρυχθεί το έργο χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των οδών σε όλη την Ελλάδα. Το έργο συνδέεται με την εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς επόμενο βήμα είναι να τεθούν περιορισμοί σε όσα ακίνητα δεν έχουν επαρκούς μήκους πρόσωπο σε οδούς. Σχετικά είπε ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ ότι υπάρχει σχετική νομολογία του ΣΤΕ και ότι δεν είναι ορθό να ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις εκτός σχεδίου έναντι της εντός σχεδίου δόμησης, που απαιτεί πρόσωπο του οικοπέδου σε δρόμο για να μπορεί να δομηθεί.

Ο κ. Μπακογιάννης είπε ακόμη ότι προωθούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης  προγράμματα για τα διατηρητέα κτίρια και για μεγάλης κλίμακας αστικές αναπλάσεις. Αναφέρθηκε στην έκδοση οικοδομικών αδειών λέγοντας ότι προωθείται η απλούστευση και επιτάχυνση έκδοσης τους. Ειδικά για τις άδειες των κατηγοριών 1 και 2 είπε ότι μετά την προέγκριση της ΥΔΟΜ στόχος είναι να γίνεται η «αυτοπεραίωση» των μελετών και δικαιολογητικών με ευθύνη του μηχανικού.