Hero

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Διδάκτωρ Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Ιδρυτικό μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ

Δημοσιεύσεις

Βιβλία και συλλογικοί τόμοι

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Stratigea, A. & Bakogiannis, E. (Eds.) (2018). Coastal and Maritime Planning Developments in the Greek Context, Regional Science Inquiry, Vol. X, Nr 3, June (in press).
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2018). Καλές πρακτικές για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης, ISBN:978-960-612-169-2
Download
Βλαστός, Θ. & Μπακογιάννης, Ε. (2017). Ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις – Προτάσεις προς της Δημοτικές Αρχές Αθήνα: Οργανισμός Πόλεις για ποδήλατο με τη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, ISBN 978-618-83281-0-5
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2016), Οδηγίες για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ηλεκτρονική έκδοση, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, Report SMU: A.1/Β.Κ./Σ.Ο1/2016/6.7, ISBN:978-960-612-171-5
Download
Σιόλας, Α., Βάσση, Α.,  Βλαστός, Θ., Κυριακίδης, Χ., Μπακογιάννης, Ε.& Σίτη, Μ. (2015). Μέθοδοι, Εργαλεία και Εφαρμογές πολεοδομικού Σχεδιασμού. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και βοηθήματα,  ΕΜΠ ISBN: 978-960-603-075-8
Download
Βλαστός, Θ. & Μπακογιάννης, Ε. (2015). Ποδήλατο, ένα χαμόγελο προς την αυριανή βιώσιμη πόλη – Cycling, pedaling your city to a sustainable future. Αθήνα: Δίγλωσση έκδοση ΕΛΤΑ, ISBN: 978-618-81675-3-7.
Download
Βλαστός, Θ. & Μπακογιάννης, Ε. (2014). Το ποδήλατο – οικολογικό μέσο μετακίνησης, Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων – έντυπο 16 σελίδων. Αθήνα: έκδοση ΕΛΤΑ.
Download

Κεφάλαια σε βιβλία

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Μπακογιάννης, Ε. (2018). «Πολιτικές για τη βιώσιμη κινητικότητα σε ιστορικές πόλεις» στο Μνήμη & Αστικό Φαινόμενο - Πολεοδομικές πολιτικές για την προστασία και ανάδειξη ιστορικών ιστών, μνημείων και τόπων. Ευρωπαϊκή εμπειρία και προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Kyriakidis, Ch., Christodoulopoulou, G. & Vassi, A. (2018). «Tools and Technologies for Enhancing Public Engagement in Sustainable Urban Mobility Planning - The Case of Rethymno, Crete». In A. Stratigea and D. Kavroudakis (Eds.), Mediterranean Cities and Island Communities: Smart, Inclusive and Resilient, Springer International Publishing, Berlin, Germany (accepted for publication, Chapter 10) (forthcoming).
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Kyriakidis, C. & Vassi A. (2017), «Using Traditional and New Digital Technology Tools to Promote Sustainable Mobility: Current Trends in the Evolving Transformation of the Smart City». In Stratigea, A., Kyriakides, E. & Nicolaides, Ch. (Eds.). Smart Cities in the Mediterranean: Coping with Sustainability Objectives in Small and Medium-sized Cities and Island Communities, Springer, ISBN 987-3-319-54557-8
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2013). «Μικρής κλίμακας έργα διαμόρφωσης του οδικού περιβάλλοντος για την αναβάθμισή του και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας». Στο Χ. Τσέτσης, Πράσινες μετακινήσεις στην πόλη. Αθήνα: Παπασωτηρίου. ISBN:9604910779
Download
Σιόλας, Α. & Μπακογιάννης, Ε. (2007). «Προγραμματισμός, σχεδιασμός και κριτήρια αξιολόγησης για την δημιουργία προσωρινών κατοικιών μετά από μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Το Παράδειγμα της Αττικής». Στο Πόλεις της Μεσογείου μετά από σεισμούς (σελ. 70-81). Βόλος: εκδόσεις ΔΗΚΙ.  ISBN: 978-960-7764-13-3
Download

Συμμετοχή σε βιβλία

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Βλαστός, Θ. & Μηλάκης, Δημ. (2006). Πολεοδομία vs Μεταφορές – από την απόκλιση στη σύγκλιση. Αθήνα. ISBN 960-630-954-1. (Έπαινος για την Εικονογράφησή του από τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης-2007)
Download
Βλαστός, Θ. (2003). «Μια διαφορετική δημόσια συγκοινωνία σε μια διαφορετική πόλη», PRECO, DG REGIO, Aναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων. ISBN 960-87670-0-8.
Download
Βλαστός, Θ. (2004). «Το δίκυκλο στην αυριανή ελληνική πόλη. Η πραγματικότητα, οι στόχοι και οι πολιτικές», Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Νοέμβριος 2003, σελ. 128, ISBN 960-87771-0-0 (Έπαινος στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης για την καλύτερη σχεδίαση βιβλίου - ΕΒΓΕ 2004 και η παρουσίασή του έγινε στον σχετικό τόμο που εκδόθηκε από την Graphopress ΕΠΕ).
Download

Διδακτικές Σημειώσεις

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Σιόλας, Α. & Μπακογιάννης, Ε. (2009). «Οικιστικά Συστήματα και σχεδιασμός στο φυσικό χώρο – Εισαγωγή στην Πολεοδομία», σημειώσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πολεοδομία και Οικιστικά Δίκτυα» του 6ου εξαμήνου, της ΣΑΤΜ.
Download

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση εργασίας

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Bakogiannis, E., Kyriakidis, C. & Zafeiris, V. «Using UAVs to analyse the urban environment». Journal of Spatial, Information Science (in press)
Download
Bakogiannis, E., Vassi, A., Christodoulopoulou, G.  & Siti, M. (2018). «Bike Sharing Systems as a Tool to Increase Sustainable Coastal and Maritime Tourism: The Case of Piraeus». In A. Stratigea & E. Bakogiannis (Eds.), Coastal and Maritime Planning Developments in the Greek Context, Regional Science Inquiry, Vol. X, Nr 3, June (in press).
Download
Bakogiannis, E. & Kyriakidis, C. (2018). «How the physical characteristics of roads may affect the driving behavior? A case study in a neighborhood in Athens, Greece». European Journal of Social Sciences Education and Research (in press).
Download
Kyriakidis, C. & Bakogiannis, E. (2018). «An evaluation of urban open spaces in Larisa, Greece». European Journal of Social Sciences Education and Research (in press).
Download
Τζούρας, Π. Κυριακίδης, Χ. Μπακογιάννης, Ε. Βλαστός, Θ. (2018). «Προσεγγίζοντας το ζήτημα της βιωσιμότητας περιαστικών ποδηλατικών υποδομών μεγάλου μήκους με χρήση Κοινωνικής Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους: Η ποδηλατική σύνδεση Ναυπλίου-Άργους», Περιοδικό Αειχώρος, (υπό έκδοση)
Download
Kyriakidis, C. & Bakogiannis, E. (2018). «How the physical characteristics may affect the social life of streets in Athens, Greece», European Journal of Social Sciences Education and Research, Vol.12 Nr.1 (ISSN 2312-8429), pp. 15-23, also in proceedings of ICSS XIV 2018, 14th International Conference on Social Sciences, Seminarhaus, Goethe-Universität, Campus Westend, Frankfurt Conference Proceedings  Volume II pp. 232 -240  (ISBN 978-164255397-0, 2-3 March 2018
Download
Bakogiannis, E., Kyriakidis, C., Siti, M. & Eleftheriou, V. (2017). «Four stories for sustainable mobility in Greece». Transportation Research Procedia, 24. pp. 345-353, also in proceedings of 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26 -27 May 2016
Download
Bakogiannis, E., Siti, M. & Kyriakidis, C. (2016). «Infrastructure-Transportation and Networks: Thoughts on the City of Tomorrow». European Journal of Interdisciplinary Studies, 5(1), pp. 73-79, also in proceedings 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, 23 -24 September 2016, p.720-726 Volume II, ISBN 9788890916458, https://goo.gl/d3v8qE https://goo.gl/Ybfa6v,  
Download
Bakogiannis, E., Vassi, A. Siti, M. & Christodoulopoulou, G. (2016). «Developing a Sustainable Mobility Plan in Piraeus with Special Emphasis on Cycling». Journal of Traffic and Transportation Engineering, Volume 4, Number 2, pp 61-74, February 2016, ISSN 2328-2142,
Download
Bakogiannis, E.,Kyriakidis, C., Siti, M., Siolas, A. & Vassi, A. (2015). «Social Mutation and Lost Neighborhoods in Athens, Greece». International Journal of Research in Management and Social Science, 3 (2-IV). pp. 34-41, also in proceedings FIG Commission 3 Workshop and Annual Meeting: Geospatial Crowdsourcing and VGI: Establishment of SDI and SIM. Bologna-Italy, 4 -7 November 2014.
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Christodoulopoulou, G. & Kyriakidis, C. (2015). «Interrogating Best Practices of School Accessibility in Neighborhood Planning». International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 5 (6), pp. 1-14. Vol.5, Issue 6, June 2015, ISSN 2250-2459.
Download
Βakogiannis, E., Siti, M., Vassi, Α., Christodoulopoulou, G. & Eleftheriou, V. (2014). «Research on the development potential of cycling routes connecting green open spaces in Athens». Global Journal of Engineering Science and Research Management, 1(5), ISSN 2349-4506, https://goo.gl/i9Aoq1, also in proceedings of 2nd Conference on Sustainable Urban Mobility. Volos, 5-6  May 2014, https://goo.gl/AexHpU
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Vassi, A., Christodoulopoulou, G. & Kyriakidis, C. (2014). «Case Studies and Sustainable Urban Mobility Research Schemes: A Communication Channel among Researchers and Interdisciplinary Community Groups». International Journal of Service Science, Management and Engineering. 2014, 1 (4), pp. 42-51.,
Download
Bakogiannis, E., Siti, M. & Christodoulopoulou, G. (2014). «From Railway to cycling… lost chance or future expectation?». Journal of Tourism and Development, ISSN 1645-9261, https://goo.gl/ZsE16H
Download
Bakogiannis, E. & Siti, M. (2014). «Athens in crisis, sustainable mobility and climate change». Journal Earth Science and Engineering, ISSN 2159-581X, David Publishing Company.
Download
Basiouka, S., Potsiou, C. & Bakogiannis, E.(2015). «OpenStreetMap for cadastral purposes: an application using VGI for official processes in urban areas».  Survey Review, Vol 47, No 344,  pp. 333-341, https://goo.gl/isiwB4
Download
Bakogiannis, E. & Siti, M. (2014). «Issues and inconsistencies in planning and management of public urban parks. The case of (the regeneration of Tritsis Environmental Awareness Park in Athens». Urbanistica Online Dossier, ISBN: 978-88-7603-094-9, p.341, INU EDIZIONI.
Download
Bakogiannis, E., Siti, M. & Christodoulopoulou, G. (2014). «Traffic planning and sustainable mobility in small and medium sized port cities of Greece». International Journal of Service Science, Management and Engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 32-41, https://goo.gl/e3g4lv
Download
Bakogiannis, E. & Siti, M. (2014). «The correlation between major urban thoroughfares and diffusion of ‘disturbing’ land uses in urban neighborhoods of Athens” Gau Journal of Social & Applied Sciences, Issue 10 – Supplement, Volume 6 / 2014 ISSN 1305 – p.18-38 https://goo.gl/GQGNCX
Download

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κρίση εργασίας

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Bakogiannis, E., Kyriakidis, C. & Siti, M. Christopoulos, K. (2018). «From Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) to Sustainable Island Mobility Plans (SIMPs) - Sustainable Mobility Policies in Island Cities». International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), Belgrade, Serbia, 27-28 September 2018 (accepted for the proceedings).
Download
Bakogiannis, E., Kyriakidis, C. & Siti, M. (2018). «Land use and transportation: Identifying the relationship between parking and land use in the Municipality of Zografou, Athens». Real Estate and Land Planning (RELAND) 2018 Conference, Mykonos, Greece, 4-8 September 2018, (accepted for the proceedings).
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Christodoulopoulou, G., Karolemeas, C. & Kyriakidis, C. (2018). «Cycling as a key component of the Athenian Sustainable Urban Mobility Plan». 4th Conference on Sustainable Mobility, Skiathos, Greece, 24-25 May 2018.
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Athanasopoulos, K., Vassi, A. & Kyriakidis, C. (2018). «Crowdsourcing and visual research methodologies to promote data collection for sustainable mobility planning». 4th Conference on Sustainable Mobility, Skiathos, Greece, 24-25 May 2018.
Download
Bakogiannis, E. & Kyriakidis, C. (2018). «The social significance of the Sustainable Urban Mobility Plans and the development of consultative democracy in cities». International City Planning and Urban Design Conference (CPUD 2018). Istanbul, Turkey, 11-12 May 2018.
Download
Kyriakidis, C., Bakogiannis, E. & Siolas, A. (2017). «Identifying environmental affordances in Kypseli Square in Athens, Greece». 1st International Conference on Social Sciences, New York, USA, 17-19 November 2017.
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Christodoulopoulou, G. & Kyriakidis, C. (2017). «Research methodology on the development of a strategy on e-mobility in Greek cities. The case of Athens». 8th International Congress on Transportation Research (ICTR). Thessaloniki, Greece, 27-29 September 2017.
Download
Bakogiannis, E., Kyriakidis, C., Siti, M., Kougioumtzidis, N. & Potsiou, C. (201). «The use of Volunteered Geographic Information (VGI) and crowdsourcing in noise mapping». GeoPreVi 2017 International Symposium: Smart solutions for a secure and valuable property. Bucharest, Romania, 14-16 September 2017. Article of the month for FIG (February 2018). Available at: https://goo.gl/mLF3Md
Download
Fouseki, S. ,Karvelas,D., Bakogiannis, E. Kyriazi, I. & Siti, M. (2017). «Towards Sustainable Urban Transport in small seaside cities with tourist interest: The case study of Nafpaktos city». 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 31 August to 2 September 2017
Download
Fouseki. Ch., Sotiropoulou, K., Protopapa,V., Karvelas, D. & Bakogiannis, E. (2017). «The place marketing pilot plan of Nafpaktos: Transforming a small seaside city into a tourism destination», 3rd International Conference on "Changing Cities", 26-30 June 2017, Syros, Greece
Download
Fouseki. Ch., Sotiropoulou, K., Protopapa,V., Karvelas, D., Bakogiannis E. & Kyriazi, I. (2017). «Transforming a small city through urban planning by integrating urban green spaces. Case Study: City of Nafpaktos», 3rd International Conference on "Changing Cities", 26-30 June 2017, Syros, Greece
Download
Fouseki. C., Karvelas, D., Bakogiannis E. & Kyriazi, I. (2017.) «Industrial city and health: first industrial cities in early 1819 to modern industrial cities», 3rd International Conference on "Changing Cities", 26-30 June 2017, Syros, Greece
Download
Bakogiannis. Ε, Kyriakidis. C, Siti. M. & Potsiou. C (2017). «Transforming Athens in a resilient city», Fig Working Week Surveying the world of tomorrow - From digitalisation to augmented reality”, Helsinki 29 May - 2 June 2017,  https://goo.gl/kOauzY
Download
Bakogiannis, E., Kyriakidis, C., Siti, M. & Potsiou, C., 2016. «A study of the development of commercial activity in city centers: the Commercial Triangle of Athens». High-Level Joint FIG/World Bank Conference Sustainable Real Estate Markets Policy Framework and Necessary Reforms. Athens, Greece, 19-20 September 2016.
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Kyriakidis, C. & Christodoulopoulou, G. (2016). «Research review on cycle tourism and the potential promotion of sustainable mobility. Initial implementations in Greece». TOURISM 2016 – International Conference on Global Tourism and Sustainability. Lagos, Portugal, 14-16 October 2016.
Download
Bakogiannis, E., Siti, M. & Siolas, Α. (2013). «A research on the principles of bioclimatic street design and the application of a bioclimatic regeneration project in the Municipality of Kifissia», International Conference Spatial Data Infrastructure & Spatial Information Management 2013. Skopia 13-16 November 2013
Download
Bakogiannis, E. & Siti, M. (2013). A concise critique on informal land use in Athenian suburbs: the restrictions and the potential of local authorities and national policies, Contemporary Urban Issues Conference 2013- CUI'13. DAKAM publishing, Istanbul, 4-6 November 2013, ISBN: 978-605-5120-24-5  
Download
Bakogiannis, E., & Siti, M. «Research on the feasibility of sustainable transport in the Municipality of Spetses. The transformation into a car-free island», Congress MAC - TLIT 2013 Conference. MAC201305023. Prague, 10.03.2013, ISBN 978-80-905442-0-8, https://goo.gl/PFvmVg
Download

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κρίση Περίληψης εργασίας

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Bakogiannis, E., Kyriakidis, C., Siti, M., Karolemeas, C. & Christopoulos, K., 2018. «Issues on social and technical transition concerning the participatory planning process in the context of Sustainable Urban Mobility Plans». 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society. Laurio, Greece, 12-15 April 2018 (ISBN 978-960-606-047-2)
Download
Karolemeas, C., Vassi, A., Christodoulopoulou, G. & Bakogiannis, E. «Explore the ability to cycle in Greek modern cities. The case study of Kallithea», 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society. Laurio, Greece, 12-15 April 2018 (ISBN 978-960-606-047-2)
Download
Vlastos, Th. & Bakogiannis, Ε. (2015). «Land uses redistribution to enhance walking and sojourning in public spaces», Walk21, Vienna Conference, 20-23.10.15, https://goo.gl/GcxV3C
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Christodoulopoulou, G. and Kyriakidis, C., (2014). «Research on the impacts from the implementation of an urban toll system in the Northeast suburbs of Attica». International Conference on Traffic and Transport Engineering - ICTTE Belgrade 2014, Belgrade, 27-28 Νοεμβρίου 2014, https://goo.gl/N5p4bD
Download
Bakogiannis, E. & Siti, M. (2013). «Athens Metropolitan Cycling Network». Velo-City Vienna 11-14.06.2013.”Cycling Visionary Award”, International Congress Velo-City 2013, Vienna, 11-14.06.2013
Download

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων με Κρίση εργασίας

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Μπακογιάννης, E., Βάσση, Α. & Σιόλας, Α. (2013). «Συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός για το σχεδιασμό μοντέλου ελεγχόμενης στάθμευσης στη Νέα Ερυθραία», Πρακτικά 1ου Συνέδριου Χωρικής Ανάλυσης, Σ. Καλογήρου (Επ.), Αθήνα. ISBN: 978-960-86818-6-6, https://goo.gl/Tn6dg9 και https://goo.gl/gU6aOO
Download
Βλαστός, Θ., Μηλάκης, Δ. & Μπακογιάννης, Ε. (2008). «Προς μια στρατηγική ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα – Κριτήρια σχεδιασμού του ελληνικού τμήματος του διευρωπαϊκού δικτύου ποδηλάτου – Eurovelo», Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, που οργάνωσαν ο Σύλλ. Ελλ. Συγκ/γων, το Ε.Μ.Π. και το Ινστιτούτο Μεταφορών στην Αθήνα στις 28-30/5/2008 https://goo.gl/641mSw
Download
Μπακογιάννης, Ε., Στάμου, Δ. & Σιόλας, Α. (2002). «Οι ηλεκτρονικές τουριστικές πόλεις και τα παρεχόμενα μέσα». Πρακτικά Συνεδρίου: 2ο Συνέδριο Τουρισμός και Πολιτισμός Αιγαίο και Ανάπτυξη, Μυτιλήνη Νοέμβριος 2002, Ε.Μ.Π. και ICOΜΟS https://goo.gl/zD51Mn
Download
Σιόλας, Α., Σιόλα, Λ. & Μπακογιάννης, Ε. (2002). «Δόμηση και τουριστική ανάπτυξη στο Αιγαίο. Το παράδειγμα της Νάξου». Πρακτικά Συνεδρίου: 2ο Συνέδριο Τουρισμός και Πολιτισμός Αιγαίο και Ανάπτυξη, Μυτιλήνη Νοέμβριος 2002, Ε.Μ.Π. και ICOΜΟS https://goo.gl/zD51Mn
Download

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων με Κρίση Περίληψης εργασίας

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Μπακογιάννης, Ε., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ. & Κουρμπά, Ε. (2018). «Διερευνώντας την προσπελασιμότητα τοποσήμων στα αστικά κέντρα. Η περίπτωση του "Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος"». Πρακτικά5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018 (υπό έκδοση).
Download
Μπακογιάννης, Ε., Κυριακίδης, Χ., Γιάνπαπα, Ε., Κουμπαράκης, Γ. & Χριστόπουλος, Κ. (2018). «Ενισχύοντας την παρουσία του πεζού στα παράκτια μέτωπα». 16ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR): “Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: Σύγχρονες προκλήσεις”. Αθήνα, 22-23 Ιουνίου 2018.
Download
Μπακογιάννης, Ε., Κυριακίδης, Χ., Παπαγερασίμου, Τ. & Κουρμπά, Ε. (2018). «Προωθώντας δράσεις χαμηλού κόστους για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα». 16ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR): “Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: Σύγχρονες προκλήσεις”. Αθήνα, 22-23 Ιουνίου 2018.
Download
Ελευθερίου, Β., Knieling, J. & Μπακογιάννης, Ε. (2018). «Προγράμματα αστικής ανάπλασης σε Ευρώπη και Ελλάδα. Από το HafenCity, στον Άγ. Διονύσιο του Πειραιά», 16ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR): “Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: Σύγχρονες προκλήσεις”. Αθήνα, 22-23 Ιουνίου 2018.
Download
Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ. & Κυριακίδης, Χ. (2017). «Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικής υποδομής στην Ελλάδα». 5ο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 2017.
Download
Κουμπαράκης, Γ., Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ. & Σιόλας, Α. (2016). «Διερεύνηση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των λιμένων του Δυτικού Άξονα της Ελλάδος και διαμόρφωση πλαισίου ειδικού σκοπού», 7ο Πανελλήνιο συνέδριο λιμενικών έργων, Αθήνα, 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2016
Download
Μπακογιάννης, Ε. Κυριακίδης, Χ. & Σίτη. Μ. (2016). «Ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού σε ορεινές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους». 14ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (Ελληνικό Τμήμα ERSA,RSAI): «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Αθήνα, 24-25 Ιουνίου 2016, https://goo.gl/5cSH1J
Download
Ελευθερίου, Β., Φουσέκη, Σ. & Μπακογιάννης, E. (2015). «Από τη Βιομηχανική Πόλη στην Αποβιομηχανοποίηση. Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Βιομηχανουπόλεις. Δημιουργία Σύγχρονου Μοντέλου Βιομηχανικής Πόλης», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015,  
Download
Ελευθερίου, Β., Φουσέκη, Σ. & Μπακογιάννης, E. (2015). «Συνδυασμένος πολεοδομικός, κυκλοφοριακός σχεδιασμός και διεθνή μοντέλα αστικής ανάπλασης - Μελέτη περίπτωσης: Η Περιοχή της Λιμενικής Ζώνης του HafenCity του Αμβούργου», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015, δημοσίευση στο https://goo.gl/tZaKsc
Download
Μπακογιάννης. Ε., Κυριακίδης, Χ. & Σίτη, Μ. (2015). «Βιώσιμη Κινητικότητα: Στοίχημα για ένα Καλύτερο Αύριο στις Πόλεις. Η Μελέτη Περίπτωσης της Χαλκίδας». 4ο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2015.
Download
Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ., Κυριακίδης, Χ. & Σιόλας, Α. (2014). «Διερεύνηση της μεταβαλλόμενης χωρο-κοινωνικής πραγματικότητας στο οικιστικό δίκτυο. Το παράδειγμα των Καλαβρύτων». Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 22-24 Οκτωβρίου 2014.
Download
Μπακογιάννης, Ε.,Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ., Ελευθερίου, Β. & Σιόλας, Α. (2014). «Πολεοδομικός Σχεδιασμός VS Περιβάλλον. Από την Αντιπαλότητα στη Συμφιλίωση». 4ο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: «Ο Ρόλος του Αγρονόμου-Τοπογράφου στην Ανασυγκρότηση της Χώρας». Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014.
Download
Μπακογιάννης, E., Σίτη, M.,  Βάσση, Α.,  Χριστοδουλοπούλου,  Γ.,  Ελευθερίου, Β. & Παπαγερασίμου, Τ. (2014). «Μεθοδολογία για τον πιλοτικό σχεδιασμό πράσινων διαδρομών με τη χρήση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών κριτηρίων. Περιπτώσεις διαδρομών στην Αττική». 12ο Επιστημονικό Συνέδριο με Θέμα «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες προκλήσεις» (ERSA 2014). Αθήνα, 27 – 28 Ιουνίου 2014.
Download
Μπακογιάννης, E., Σίτη, M. & Βάσση, Α. (2013). «Διερεύνηση της Αστικής Αυτοδιοικητικής Μονάδας ΑΑΜΟ και ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαχείριση των  αστικών λειτουργιών». Πρακτικά 11ου Τακτικού επιστημονικού συνεδρίου αγροτική οικονομία, υπαίθριος χώρος, Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη- 2013. Πάτρα 14-15.06.2013, https://goo.gl/8NvKuy  και https://goo.gl/qkyPDs
Download
Μπακογιάννης, Ε. Σιόλας Α. & Στάμου, Δ. (2012). «Ανάπτυξη μεθοδολογίας στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών ενός ΟΤΑ». Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ 620-626, Βόλος 27-30/9/2012 https://goo.gl/mBfaaB
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2011). «Ο ρόλος της διαβούλευσης και των κανονιστικών αποφάσεων των ΟΤΑ στην υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας». 1ο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 14 Δεκεμβρίου 2011, Βόλος, δημοσίευση στο https://goo.gl/vt13VE
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2011). «Το θεσμικό πλαίσιο για τους πεζόδρομους στην Ελλάδα – Αντιφάσεις και προτάσεις». 1ο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 14 Δεκεμβρίου 2011, Βόλος, δημοσίευση στο https://goo.gl/PCjIJJ
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2011). Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα». 1ο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 14 Δεκεμβρίου 2011, Βόλος, δημοσίευση στο https://goo.gl/P9noLu
Download
Σιόλας, Α. & Μπακογιάννης, Ε. (2010). «Οι Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί και το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2010.
Download
Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε. & Μαριδάκη, Α. (2010). «Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι επιπτώσεις της στο εξωαστικό περιβάλλον». 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2010.
Download
Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε. (2008). «Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στον καθορισμό της πολιτικής γης – Ο δημόσιος χώρος και η αξιοποίηση ακινήτων». 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2008.
Download
Σιόλας, Α. & Μπακογιάννης, Ε. (2006).«Ο σύγχρονος σχεδιασμός του χώρου στην τοπική αυτοδιοίκηση». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών: «Οι σύγχρονες διαστάσεις των μετρητικών επιστημών και η συμβολή τους στην απεικόνιση, την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό του χώρου», Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2006, σ. 2 επ.  
Download
Σιόλας. Α. & Μπακογιάννης. Ε. (2001). «Αττική Οδός και οι Παρόδιες χρήσεις στους Δήμους Αμαρουσίου – Χαλανδρίου – Βριλησσίων». Πρακτικά Συνεδρίου: Παρόδιες χρήσεις γης και  Διαχείριση προσβάσεων,  Απρίλιος 2001.  ΤΕΕ – ΠΣΔΑΤΜ.
Download

Δημοσιευμένες Περιλήψεις Εργασιών με Κρίση περίληψης

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Bakogiannis, E., Siti, M. & Kyriakidis, C. (2016). «Supporting and engaging volunteers in protecting peri-urban and regional environment». 7th International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2016”, Jahorina Mountain, Bosnia and Herzegovina, 6-9 October 2016, ISBN 978-99976-632-6-9
Download
Bakogiannis, E., Siti, M., Kyriakidis, C. & Christodoulopoulou, G. (2014). «Transitioning to Sustainable Mobility Plans in Greek Island Cities». International Conference Island Cities and Urban Archipelagos 2014, Copenhagen, Denmark, 21-25 October 2014, https://goo.gl/ecQG3p
Download
Vassi, A. & Bakogiannis, E. (2013). «Progress and problems when planning for bicycle- case study Athens». ICHC 2013 - XXIVth International Cycling History Conference, 14 May Lisbon https://goo.gl/RC90Zt
Download
Bakogiannis, E. & Siti, M. (2013). «The implementation of innovative sustainable transport policies towards the regeneration of urban and rural settlements in Greece. The case of Bike-rails». CIVITAS Annual Forum Conference 2013. Brest 30.9-02.10.2013 
Download
Bakogiannis, E., & Siti, M. (2013). «A systematic review on mechanisms of public participation in the urban governance of planning». International Congress XIV on Walking and Liveable Communities, Munich 11–13.09.2013.
Download
Bakogiannis, E. & Siti, M. (2013). «The contribution of activist groups in sustainable mobility and urban life». Congress IV EUGEO Congress. Rome, 5-7.09.2013 ISBN: 978-88-88692-88-3, https://goo.gl/Kp6V5Y
Download

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά-Επαγγελματικά Τεχνικά Δελτία

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Μπακογιάννης, Ε. (2017). «Από τις συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», Ενημερωτικό δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, σσ. 32-33 Απρίλιος – Μάιος 2017 https://goo.gl/Ms1UiD
Download
Βλαστός, Θ. & Μπακογιάννης, Ε. (2017). «Κίνηση Ποδήλατων σε Δρόμους Χωρίς Ειδική Αποκλειστική Υποδομή», Ενημερωτικό δελτίο ΣΕΣ, Τεύχος 200, Μάρτιος 2017, σσ 23-25 https://goo.gl/ZnvFXp
Download
Μπακογιάννης, Ε. & Σίτη, Μ. (2017). «Αναγκαιότητα ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα». Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΣ, Μάρτιος- Μάιος 2017, τεύχος 201, σσ. 7-10, https://goo.gl/XQPj1x
Download
Μπακογιάννης, Ε., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ. & Ελευθερίου, Β. (2016). «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα: Η Ελληνική Πόλη Μέσα από μια Διαφορετική Οπτική». Τεχνικό Δελτίο ΣΕΣ, Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 198, σσ. 9-11, https://goo.gl/UlZJQ9
Download
Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ. & Κυριακίδης, Χ. (2016). «Κριτική Προσέγγιση στις Πρόσφατες Προδιαγραφές για Υποδομές Ποδηλάτου». Τεχνικό Δελτίο ΣΕΣ, Απρίλιος- Μάριος – Απρίλιος - Μάιος 2016, τεύχος 197. σσ. 2-5, https://goo.gl/jxCo8P
Download

Παρουσιάσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Bakogiannis, E. (2017). «A critical approach to the recent cycling infrastructure design standards and guidelines in Greece», International Cycling Conference 2017, Programme* 19 – 21 September 2017,  https://goo.gl/AQf3Gk
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2017). «Βιώσιμη Αστική κινητικότητα», στο Αναπτυξιακό συνέδριο "Κορινθία 2025", 1 Σεπτεμβρίου 2017, Κόρινθος, https://goo.gl/JozS3H
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2011). «Χτίζοντας πόλεις φιλικές για τα παιδιά. Υποδομές βιώσιμης κινητικότητας. Home zones», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Bambibi της Ανατολικής ΑΕ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011, https://bit.ly/2L2NJay 
Download
Γεωργακάς, Γ. & Μπακογιάννης, Ε. (2011). «Νέα τάσεις, νέα ερεθίσματα, νέα δεδομένα στα προγράμματα και στις ηλικιακές κατηγορίες της μη τυπικής μάθησης», στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος της Τυπικής Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων Τα νέα δεδομένα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας» που διοργάνωσε το Ίδρυμα ΣΕΠ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το ΕΑΠ, Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011, https://goo.gl/xloQe0
Download
Βλαστός, Θ. & Μπακογιάννης, Ε. (2010). «Βιώσιµη κινητικότητα, ποδήλατο και τοπική δηµοκρατία», στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριομε θέμα «Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη»  Δήμος Ροδίων και Πανεπιστήμιο Αιγαίου 23 & 24 Απριλίου 2010, Ρόδος
Download
Μπακογιάννης, Ε. (2007). «ΜΚΟ vs κρατικές επιχορηγήσεις. Το δίλημμα και το μεγάλο στοίχημα», στην 1η  Πανελλήνια Διαβούλευση με θέμα «Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο για τον Εθελοντισμό και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», Αθήνα 2007, https://goo.gl/65q8kz  και https://goo.gl/W2Fk4B
Download

Άρθρα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Μπακογιάννης, Ε. «Προτάσεις προς τους ΟΤΑ για την ασφαλή ένταξη του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη», ηλεκτρονικό portal “Agriniotimes” 26/1/2018, https://goo.gl/yaZPvo
Download
Μπακογιάννης, Ε. «Κριτική προσέγγιση στις προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα», ηλεκτρονικό portal “Metaforespress.gr”, 5/11/2017, https://goo.gl/rM4Sxs
Download
Μπακογιάννης, Ε. «ΣΒΑΚ και πολεοδομικός σχεδιασμός. Η θεσμική πρόκληση», ηλεκτρονικό portal “MyOta.gr” και “Metaforespress.gr”, 15/10/2017, https://goo.gl/JsKBwm και https://goo.gl/F2jCJN
Download
Μπακογιάννης, Ε. «Προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα», ηλεκτρονικό portal “ypodomes.gr”» 16/09/2017, https://goo.gl/NZPt8J
Download
Μπακογιάννης, Ε. «Τα στοιχεία για το ποδήλατο», “MYOTA.gr”, Δεκέμβριος 2016, https://goo.gl/UZRetr
Download
Μπακογιάννης, Ε. «Πρότυπος βιοκλιματικός σχεδιασμός περιοχής κατοικίας στην Ελευσίνα», “MYOTA.gr”, Σεπτέμβριος 2016, https://goo.gl/DrZPbJ, στην εφημερία Θριάσιο  https://goo.gl/oeQMh5 και στο Ypodomes.com https://goo.gl/12jcVd
Download
Μπακογιάννης, Ε. «Οδηγίες για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας», “MYOTA.gr”, Ιούλιος 2016, https://goo.gl/TDl9Go
Download
Μπακογιάννης, Ε. «Γιατί βιώσιμη αστική κινητικότητα», Ypodomes.com, Ιούνιος 2016,  https://goo.gl/OdgsV2
Download
Μπακογιάννης, Ε. Σίτη, Μ. & Ελευθερίου, Β. «Προς μια στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη της Καρδίτσας’, Citybranding, Ιούνιος 2015, https://bit.ly/2KXIZpN
Download
Βλαστός, Θ. & Μπακογιάννης, Ε. «Στο Μαρκόπουλο με ποδήλατο», MBike, τεύχος 94, Ιούνιος 2011, σελ. 20.
Download
Σιόλας, Α. & Μπακογιάννης, Ε. «Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις και οι αξίες της γης», Αρχιτέκτονες, Μάρτιος 2008, σελ. 78-83.
Download
Μπακογιάννης, E. «Ένα μακρόπνοο Σχέδιο για μια διαφορετική πόλη», Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006.
Download
Μπακογιάννης, E. «Η σημασία του αντισεισμικού πολεοδομικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού», Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006.
Download
Μπακογιάννης, E. «Σκέψεις για τη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με το χωρικό σχεδιασμό», Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006.
Download
Μπακογιάννης, E. «Η συμβολή των Ο.Τ.Α και  κατ’ επέκταση των  Δημοτικών Επιχειρήσεων στον χωροταξικό  και πολεοδομικό σχεδιασμό», Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006.
Download
Μπακογιάννης, E. «Η ανθρώπινη κλίμακα στο σχεδιασμό της πόλης», Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2005.
Download
Μπακογιάννης, E. «Η πολιτική και πολεοδομική διάσταση της ανθρώπινης κλίμακας στη μεγάλη πόλη», Mηνιαίο περιοδικό Κηφισός 2003.
Download
Μπακογιάννης, E. «Η ενίσχυση του ρόλου της γειτονιάς στον πολεοδομικό σχεδιασμό» Εφημερίδα Απόψεις 2001.
Download
Μπακογιάννης, E. «Οι επιδράσεις από τη διέλευση της Αττικής Οδού στην περιοχή των Βορείων Προαστίων και ειδικότερα του Δήμου Ν. Ερυθραίας», Ετήσιο περιοδικό του Δήμου Ν. Ερυθραίας 12/2000.
Download

Συνεντεύξεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Συνέντευξη στο Έθνος με θέμα «Επί τροχάδην για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια», στις 6/7/2018
Download
Συνέντευξη 30 λεπτών στο Άττικα tv στην εκπομπή «Κοινωνικοί διάλογοι»  με θέμα «Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής», στις 15/6/18, https://goo.gl/Hw14U9
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» με θέμα «Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και ο ρόλος του στο μεταφορικό δίκτυο των πόλεων», στις 4/6/2018
Download
Συνέντευξη που προβλήθηκε στην έναρξη του 2ου συνεδρίου «Υποδομές και Μεταφορές – οι προκλήσεις της επόμενης μέρας», με θέμα «Οι Υποδομές και οι Μεταφορές της σύγχρονης Ελλάδας σε ένα video», Πολεμικό Μουσείο, 18/5/2018 https://goo.gl/rFk3bD
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα με θέμα «Μείωση ορίων ταχύτητας στους τοπικούς δρόμους προτείνει το Πολυτεχνείο», 18/3/2018, https://goo.gl/wkCTRR
Download
Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό portal “ypodomes.com” με θέμα «Τροπολογία μείωσης των ορίων ταχύτητας στους τοπικούς δρόμους προτείνουν οι Συγκοινωνιολόγοι», 16/3/2018, https://goo.gl/LJiuMa
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Το Έθνος με θέμα «Μείωση ταχύτητας από 50χλμ στα 30χλμ στις τοπικές οδούς» 16/3/2018
Download
Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό portal «xaidarisimera.gr», με θέμα «Ευρωπαϊκές πόλεις κατεδαφίζουν πεζογέφυρες» 16/03/2018, https://goo.gl/vnQ458 
Download
Συνέντευξη 45 λεπτών στο Άττικα tv στην εκπομπή «Επί του παρόντος»  στις 3/3/18 με θέμα τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις, https://goo.gl/mcTaoW
Download
Συνέντευξη 30 λεπτών στο Creta tv στην εκπομπή «Live με την Αντιγόνη»  με θέμα «Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στο αστικό περιβάλλον σε πόλεις της Κρήτης», 2/3/18, https://goo.gl/Lpna7f 
Download
Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην εκπομπή «Η στάση των Δυο», με τον Άρη Τόλιο, στις 2/3/18 με θέμα τα στατιστικά από τις παραβάσεις του ΚΟΚ στο Δήμο της Αθήνας, 15/2/2018 https://goo.gl/YQPnDZ
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Η Καθημερινή, με θέμα «Κόβουμε ταχύτητα στην πόλη», 27 /1 2018, https://goo.gl/83w6Ps
Download
Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» στην εκπομπή «Πρωινή Πτήση» με τον Τηλέμαχο Σαντοριναίο, με θέμα «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και της βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις», 27/1/18  https://goo.gl/5LJbS4
Download
Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην εκπομπή «Η στάση των Δυο», με τον Άρη Τόλιο, με θέμα «Μείωση ταχυτήτων για την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών στην πόλη», 18/1/18, https://goo.gl/YQPnDZ
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Πρωινός Τύπος, με θέμα «Ένας νέος σχεδιασμός για μια διαφορετική κινητικότητα στην πόλη της Δράμας» 9/12/2017, https://goo.gl/DYnKzK
Download
Συνέντευξη 30 λεπτών στο Creta tv στην εκπομπή «Live με την Αντιγόνη»  με θέμα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε πόλεις της Κρήτης», 24/11/17 https://goo.gl/dc7pgF
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Η Καθημερινή, με θέμα «Προαναγγελθέν έγκλημα η φονική πλημμύρα», 15/11/2017, https://goo.gl/R6dfRM
Download
Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό portal “Myota.gr”, με θέμα «Ξεκινάνε τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», 14/11/2017, https://goo.gl/3nSx6v
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Η Καθημερινή, με θέμα «Προσοχή, κίνδυνος» με 150 χλμ./ώρα», 4/11/2017, https://goo.gl/mx3f1V
Download
Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό portal “Popaganda.gr”, με θέμα «Γιατί Έχει Τόση Κίνηση η Αθήνα;», 10 /10/ 2017, https://goo.gl/SoHBXp
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Το Έθνος, με θέμα «Ηλεκτροκίνηση και ορθοπεταλιές αλλάζουν την όψη της Αθήνας», 10/10/2017, https://goo.gl/ubEQX3
Download
Συνέντευξη στο περιοδικό Lifo τεύχος 509 με θέμα «Πώς επηρεάζουν την υγεία των κατοίκων τους οι διαφορετικές γειτονιές της πόλης» 2/10/2017, https://goo.gl/olLpku
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Η Καθημερινή με θέμα «Δεν πατάω γκάζι, περπατάω» 6/2/ 2017,  https://goo.gl/MEyml4
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Το Έθνος, με θέμα «Έξι πεζογέφυρες για ασφαλή περάσματα» στις 28/2 /2016, https://goo.gl/WOPnIo
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Η Καθημερινή με θέμα «Τελευταίοι στις ορθοπεταλιές», στις 25/12/2016, https://goo.gl/sWdbyJ
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «Πράσινο φως για τον ποδηλατόδρομο Γκάζι - Κηφισιά», στις 21/11/2016,  https://goo.gl/yiLHB9
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «Οι τεχνικές οδηγίες υποδομών ποδηλάτου φαρδαίνουν τους ποδηλατόδρομους», 27/05/2016, https://goo.gl/CbS6eW
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ «Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές ποδηλατών», 13/10/2016, https://goo.gl/9XWXWt
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Πρώτο θέμα, «Έρχεται η Αττική Οδός του ποδηλάτου που θα διασχίζει όλη την Αττική», 6.5.15, https://goo.gl/YV9CT5
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «Μια γέφυρα θα βοηθήσει να φτάνουμε με πετάλι στην παραλία», 14.12.2015, https://goo.gl/pVxM1i
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «Μετεξεταστέοι στις ορθοπεταλιές», 9.2014, https://goo.gl/XWWcqc
Download
Συνέντευξη στο ηλεκτρονικό portal Ypodomes.com, «Σε δημοπράτηση η δημιουργία Ποδηλατοδρόμου στο τμήμα Φάληρο-Γκάζι» 20.01.2014, https://goo.gl/osjLMT
Download
Συνέντευξη στο Περιοδικό Μetropolispress, με θέμα «Let’s cycle», 5.2012, https://goo.gl/G0FzKm
Download
Συνέντευξη στο “Nils Blog” «Η μεταβολή του ποδηλατικού κοινού στην Ελλάδα», , 2012, https://goo.gl/BLNe9o
Download
Συνέντευξη στο περιοδικό Downtown με θέμα «Freeday every Friday! Γιατί οι Παρασκευές θέλουν το… ποδήλατό τους», 2.2011 https://goo.gl/2bcsJx
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Η Καθημερινή, με θέμα «Στροφή στο ποδήλατο, ένα οικολογικό μέσο μεταφοράς», 2011, https://goo.gl/uaLprT
Download
Συνέντευξη στο περιοδικό Athens Voice, με θέμα “Bicycle city”, Εφημερίδα 2010, https://goo.gl/pfH8Q6
Download
Συνέντευξη στην εφημερίδα Η Καθημερινή, με θέμα «Πάμε μια βόλτα με το ποδήλατο», 1/3/2009, https://goo.gl/KXbPAV
Download

Αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “ypodomes.gr”, 28/5/2018, https://goo.gl/sWb38v
Download
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στην εφημερίδα Athens voice 21/5/2018,  https://goo.gl/mGGBsu
Download
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “myota.gr”, 19/5/2018, https://goo.gl/vZiExX
Download
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “ Cretalive”, 19/5/2018,   https://goo.gl/4LdCqx
Download
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “ Lavriaki.gr”, 18/5/2018, https://goo.gl/LzAfjX
Download
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “Kriti24.gr”, 18/5/2018,   https://goo.gl/55Q8vD «Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις»,  στην εφημερίδα  “ΤαΝέα”, 17/5/2018,   https://goo.gl/3dTZ41
Download
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις»,  στο ηλεκτρονικό portal  “myota.gr”, 11/5/2018,   https://goo.gl/ZSSo5D  
Download
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “tee.gr”11/5/2018,   https://goo.gl/YZcFHA
Download
«Παρουσίαση του Βιβλίου Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal  “greenagenda.gr”, 30/1/2018, https://goo.gl/rCc4a6  
Download
«Συζητώντας για τη βιώσιμη κινητικότητα-#bike2SNFCC», στο “voreini.gr”, 17/9/2017, https://goo.gl/4p85Qh
Download
«Συζητώντας για τη βιώσιμη κινητικότητα-#bike2SNFCC», στο “ypodomes.gr”, 13/9/2017, https://goo.gl/vnGuvw
Download
Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του ΕΜΠ Προμηθέας, στο άρθρο με θέμα «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ο ρόλος του ΕΜΠ», τεύχος Μάιος - Ιούνιος 2017, https://www.ntua.gr/images/promitheas/PROMITHEAS_T5.pdf
Download
«Από το Μετρό στην Πολυτεχνειούπολη με ποδήλατο», στην ηλεκτρονική έκδοση του ΕΜΠ Προμηθέας, τεύχος Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017, https://www.ntua.gr/images/promitheas/PROMITHEAS_T4.pdf
Download
Αναφορά στην ηλεκτρονική έκδoση του ΤΕΕ για την έκδοση του «Εγχειρίδιου για το ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις», 8/1/2018, https://goo.gl/BskDfJ (σελίδα 16)
Download
«Εγχειρίδιο του ΕΜΠ για το ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “Analitis.gr”, 2/1/2018, https://goo.gl/k46eqj
Download
«Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς δημάρχους: Έτσι θα μπει το ποδήλατο στην καθημερινότητα της πόλης», στην ηλεκτρονική έκδοση “Inewsgr.com”, 2/1/2018, https://goo.gl/PYhQKL
Download
«Όλη η πρόταση των καθηγητών του ΕΜΠ», στην ηλεκτρονική έκδοση “Thebest.gr”, 2/1/2018, https://goo.gl/DXJcnQ
Download
«Προτάσεις του ΕΜΠ προς τους ΟΤΑ, για την ανάπτυξη του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς στην πόλη», στην ηλεκτρονική έκδοση “Larissanet.gr”, 2/1/2018, https://goo.gl/3strH8
Download
«Εγχειρίδιο του ΕΜΠ για το ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “Mignatiou.com”, 2/1/2018, https://goo.gl/8gpvFj
Download
«Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - Προτάσεις ΕΜΠ προς ΟΤΑ για τη δημιουργία πόλεων του ποδηλάτου», στην ηλεκτρονική έκδοση “In.gr”, 2/1/2018, https://goo.gl/aGBPwP
Download
«Εγχειρίδιο του ΕΜΠ για το ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις», στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ – ΜΠΕ, 2/1/2018, https://goo.gl/9Zpy9F
Download
«Εγχειρίδιο για το ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις», στο ηλεκτρονικό portal “Metaforespress.gr”, 3/1/2018, https://goo.gl/cpzEuP
Download
«Το Cyclehack έρχεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα», στο ηλεκτρονικό portal “Popaganda.gr”, 12/9/2018, https://goo.gl/gZgqGL
Download
«Η Δράμα μπορεί να καταστεί βιώσιμη πόλη με περισσότερη πεζή κυκλοφορία», στην εφημερίδα Πρωινός Τύπος, 23 Ιουνίου 2018, https://goo.gl/882Y9w και https://goo.gl/yCV2cA  
Download
«Συμμετοχή στην 5η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», στο ηλεκτρονικό portal “Metaforespress.gr”, 28/5/2018, https://goo.gl/p82Wik
Download
«Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη Δ.Ε. Κερατέας», στο ηλεκτρονικό portal «Lavriaki.gr», 5 Ιουνίου 2017, https://goo.gl/eU6QTg
Download
«Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη Δ.Ε. Κερατέας», στην εφημερίδα Δημότης Αν. Αττικής 5 Ιουνίου 2017, https://goo.gl/B5L8aq
Download
«Σε δημόσια διαβούλευση η Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη Δ.Ε. Κερατέας», στην εφημερίδα Εβδόμη της Αν. Αττικής 5 Ιουνίου 2017, https://goo.gl/vapynr
Download
«Η Κυβέρνηση προωθεί αύξηση ορίου ταχύτητας στα 150 χιλιόμετρα (!!!)», στην εφημερίδα «Naxospress», 5 Νοεμβρίου 2017, https://goo.gl/VG5imo
Download
«9 εκατομμύρια σε 150 Δήμους για τη Βιώσιμη Κινητικότητα» στην ηλεκτρονική έκδοση MYOTA.GR, 29/12/2016, https://goo.gl/7giba9
Download
«Σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» στην ηλεκτρονική έκδοση MYOTA.GR, 19/11/2016, https://goo.gl/fSYIKv στην ηλεκτρονική έκδοση CITIES FOR CYCLING.GR https://goo.gl/pHCFxd και στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ https://goo.gl/4GvKRF
Download
«Σεμινάρια για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» στην ηλεκτρονική έκδοση MYOTA.GR, 5/2/2017, https://goo.gl/w6stXJ
Download
«Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» στην ηλεκτρονική έκδοση MYOTA.GR, 2/11/2016, https://goo.gl/jToi5P
Download
«Kαταγραφή δεδομένων αστικής κινητικότητας με drone» στην ηλεκτρονική έκδοση MYOTA.GR, 2/10/2016, https://goo.gl/d0Fio5 και https://youtu.be/kBwr7okh83M
Download
«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή» στην ηλεκτρονική έκδοση YPODOMES.GR, 3/10/2016, https://goo.gl/oD8TB4
Download
«Ποδηλατόδρομοι σε μερική αχρηστία» στην εφημερίδα Καθημερινή, 10/9/2016, https://goo.gl/2kJavE
Download
«Και τα ΕΛΤΑ στην προσπάθεια ενίσχυσης του ποδηλάτου» στην ηλεκτρονική έκδοση MYOTA.GR, 19/5/2016, https://goo.gl/Pgw2m9
Download
«Ένα λεύκωμα για το ποδήλατο και την αυριανή βιώσιμη πόλη», στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 9/9/2016, https://goo.gl/jniAzF
Download
«Ποδήλατο, ένα χαμόγελο προς την αυριανή βιώσιμη πόλη», στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, 16/5/2016, https://goo.gl/EXgmPo
Download
Σε επιστολή των ποδηλατικών συλλογικοτήτων προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα «Υλοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών» και αναφορά στο άρθρο «Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για το ποδήλατο», 4/5/2016, https://goo.gl/0UriLc
Download
«Protests and environmental activism in Europe challenge planners’ roles», στο περιοδικό Planning Resource, 10/9/2013, https://goo.gl/XpFh8Q
Download
«Πειραιάς: ΕΜΠ και Δήμος διεξάγουν έρευνα για τη βιώσιμη κινητικότητα» στο Ypodomes.com, 15/1/.2015, https://goo.gl/nnS257
Download
Τηλεοπτική συνέντευξη 9,5 λεπτών στην ΕΡΤ TV στην εκπομπή «Ενημέρωση» στις 3/3/18 με θέμα την Ποδηλατική Οδό, https://goo.gl/7kvaKc
Download
«Ποδηλατική Αττική Οδός: Θετική η Περιφέρεια, θετικοί και οι Δήμοι», στο Ypodomes.com, 18.6.2015, https://goo.gl/4GwjMU
Download
«Τα ποδήλατα εξορμούν», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 27.11.2009, https://goo.gl/ey4xx9
Download
«Προ-έλεγχο για τις αλλαγές στις χρήσεις γης ζητάει ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 09.10.2009, https://goo.gl/xJyVq6
Download
«“Κρας τεστ” για ποδηλατόδρομους», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 28.08.2009, https://goo.gl/GiI2bo
Download
«Ελεγχόμενη στάθμευση; “…κι από Αύγουστο χειμώνα”, στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 07.08.2009, https://goo.gl/pc3HaC
Download
«Εγκρίθηκαν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 07.08.2009, https://goo.gl/K7r9mU
Download
«Στην τελική ευθεία για χρηματοδότηση δικτύου ποδηλατοδρόμων», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 29.05.2009, https://goo.gl/9LlGB3
Download
«Ενοποίηση νησίδας στη Χ. Τρικούπη προς χάρη περιπτέρου», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 10.10.2008, https://goo.gl/CfHLN5
Download
«Μέσα οι πελάτες, έξω οι επαγγελματίες», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 18.07.2008, https://goo.gl/uBk4QM
Download
«Υπό μελέτη η μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 06.06.2008, https://goo.gl/MYw5yK
Download
«Ελεγχόμενη στάθμευση και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση από Ε.Ε», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 15.05.2008, https://goo.gl/RAhJCN
Download
«Καυγάς για το πάπλωμα των εμπορικών χρήσεων», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 25.01.2008 https://goo.gl/kICdHX
Download
«“Χριστουγεννιάτικη” μελέτη στάθμευσης μετ’ εμποδίων» στην Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 28.12.2007, https://goo.gl/wprHsB
Download

Αξιολογητής σε επιστημονικά περιοδικά

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Αξιολογητής στο “International Forum on Environment, Civil and Architecture Engineering”, Fecae.org, https://goo.gl/PLbNsT
Download
Αξιολογητής στο περιοδικό International Journal of Research in Environmental Studies, (ISSN 2059-1977) published by Blue Pen journal http://www.bluepenjournals.org/ijres/about.php
Download
Αξιολογητής στο περιοδικό Modern Environmental Science and Engineering (ISSN 2333-2581), published by Academic Star Publishing Company, USA, http://www.academicstar.us/      
Download
Αξιολογητής στο International Journal of Automotive Technology and Management (ISSN 1741-5012) published by Indescience Publishers, https://goo.gl/PyKjxC
Download

Αναφορές στη βιβλιογραφία

Τίτλος
Σύνδεσμος Αρχείου
Karanikola, P., Panagopoulos, T., Tampakis, S. & Tsantopoulos, G. (2018). «Cycling as a smart and green mode of transport in small touristic cities», Sustainablitiy, 10(1), pp. 268-286.
Download
Kovalyshyn, O. & Buśk, M. (2018). «Land-use structure – Analysis on example of rural and urban». Available at https://goo.gl/iiqokM
Download
Kyriakidis, C. & Iliadis, F. (2018). «Compactness evaluation of the Athens metropolitan area». 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society2018. Laurio, Greece, 12-15 April 2018.
Download
Moreri, K.K., Fairbairn, D. & James, P.M. (2018). «Issued in developing a fit for purpose system for incorporating VGI in land administration in Botswana». Land Use Policy, 77.
Download
Apostolopoulos, K., Mittas, G., Retsas, K., Ioannidis, C. & Potsiou, C. (2017) «Assessment of the Legalization Framework of Informal Development in Greece», GeoPreVi 2017, Bucharest, 14 -16 September 2017
Download
Apostolopoulos, K., Mittas, G. & C. Potsiou, C. (2017). «Informal Real Estate in Greece: Assessment of the Formalization Framework», FIG Commission 3 Workshop and Annual Meeting 2017 JOINT TO Ordem dos Engenheiros, Lisbon, 27-30 November 2017
Download
Basiouka, S. & Potsiou, C. (2017). «A proposed crowdsourcing cadastral model: Taking advantage of previous experience and innovative techniques». In: Capineri, C., Haklay, M., Huang, H., Antoniou, V., Kettunen, J., Ostermann, F. & Purver, R. (eds). European Handbook of Crowdsourced Geographic Information. London: Ubiquity Press.
Download
Biljecki, F., Ledoux, H. & Stoter, J. (2017). «Generating 3D city models without elevation data». Computers Environment and Urban Systems, 64, pp. 1-18. Available at: https://goo.gl/EBaS4i (Accessed on July 2018).
Download
Nikitas, A. (2018). «Undestanding bike-sharing acceptability and expected usage patterns in the context of a small city novel to the concept: A story of “Greek Drama”». Tranportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 56, pp. 306-321.
Download
Cruz, I.G. & Campelo, C.E.C. (2017). «Improving accessibility through VGI and crowdsourcing». In: Campelo, C.E.C., Bertolotto, M. & Corcoran, P. (eds). Volunteered Geographic Information and the future of geospatial data. Hershey, PA: IGI Global, pp. 208-226.
Download
Hameed, M., Fairbairn, D. & Speak, S. (2017). «Experiences with citizen-sourced VGI in challenging circumstances». International Journal of Geo-Information, 6(12). Available at: https://goo.gl/FQvjmW (Accessed on July 2018).
Download
Ομάδα Διοίκησης Έργου ΥΜΕ, 2017. Τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Download
Hameed, M., Fairbairn, D. & Speak, S. (2017). «VGI data collection for supplementing official land administration systems». GISRUK 2017, 18-21 April 2017. Available at: https://goo.gl/eK89Bn (Accessed on July 2018).
Download
Communes in Poland and Ukraine. Geomatics and environmental engineering, 12(1). Available at: https://goo.gl/4y7H4u (Accessed on July 2018).
Download
Kirk, A.W. (2016). «Provision of activity-promoting public open spaces: The critical role of development control». In: Mohammed, A. & Polar, P. (eds). Sustainable Urban Development – The Gap Between Rhetoric and Reality. Caribbean Network for Urban and Land Management, pp. 235-250. Available at: https://goo.gl/Bc6hki
Download
Meyer, K. (2017). Aufbau einer Geodateninfrastuktur am Beispiel Sokode, Togo.Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie. Available at: https://goo.gl/f853j3 (Accessed on July 2018).
Download
See, L., Estima, J., Podor, A., Jokar, J.J., Bayas, J.C.L. & Vatseva, R. (2017). «Sources of VGI for Mapping». In: Foody, G., See, L., Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte, C.C. & Antoniou, V. (eds). Mapping and the citizen sensor, London: Ubiquity Press, pp. 13-35.
Download
Dyli, J. (2016). An app for land administration: Criteria, functional requirements and a prototype in Ethiopia – M.Sc. Thesis. Available at: https://goo.gl/vh6mRv (Accessed on July 2018).
Download
Zhou, J. (2015). «The transit metropolis of Chinese characteristics? Literature review, interviews, surveys and case studies». Transport Policy, 51, pp. 115-125.
Download
IBM, 2015. Athens, Greece Smarter Cities Challenge report. Διαθέσιμο https://goo.gl/1XQq2N
Download
Τάτσης, Λ. (2008). «Ποια η διαφορά ενός χωροτάκτη-πολεοδόμου από τις υπόλοιπες κατηγορίες μηχανικών και ποια η ιδιαίτερη συνεισφορά του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας». Νόμος και Φύση. Διαθέσιμο στο: https://goo.gl/arLfdm (Ανακτήθηκε τον Ιούλιο 2018).
Download