Εικόνα επαφής

Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με 15 χρόνια  εμπειρίας στο συντονισμό και στην υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών,  την επίβλεψη κατασκευής έργων και τις διαδικασίες χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Έχει συντονίσει δεκάδες Μελέτες Σχεδιασμού – Διαχείρισης, Οριστικές Μελέτες, Μελέτες Εφαρμογής, και Τεύχη Δημοπράτησης και έχει διατελέσει σύμβουλος σε έργα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για κυκλοφοριακά και πολεοδομικά έργα. Ενδεικτικά, έχει μετάσχει σε πλήθος μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. ή Εθνικού Πόρους (Υπουργεία – Δήμους) σε περισσότερους από 40 Φορείς.

Διεύθυνση

  • Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρ. και Τοπογράφων Μηχ. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15780
  • +30 210 7721153
  • +30 210 7722752