Πρακτικά Διημερίδας «Κοινωνίες και πόλεις φιλικές προς την Τρίτη ηλικία»

Σκοπός της Διημερίδας που διοργανώθηκε από το ΕΚΔΔΑ ήταν η προαγωγή δημόσιων πολιτικών, έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, καθώς και η διάδοση καλών πρακτικών που εστιάζονται στην τρίτη ηλικία.

Η Διημερίδα διέλαβε τις εξής θεματικές ενότητες : Ανθρώπινα δικαιώματα στην τρίτη ηλικία, Αστική προσβασιμότητα και ασφάλεια, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία, Ενδυνάμωση – Δια βίου μάθηση, Κοινωνικές διαστάσεις – Υγεία, Οικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, Ο ρόλος των δήμων αναφορικά με την τρίτη ηλικία. Συνολικά 28 εισηγήσεις φώτισαν διαφορετικές πτυχές του σημαντικού και πολυδιάστατου αντικειμένου της Διημερίδας, την οποία παρακολούθησαν 120 άτομα από διάφορες περιοχές της χώρας και από ένα εύρος δημόσιων φορέων.

Τα Πρακτικά των Εργασιών μπορείτε να τα κατεβάσετε από αυτό το λινκ