ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ

Σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το EURACTIV

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΕ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΝΙΚΗΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:00 – 16:30                      Προσέλευση

16:30 – 16:50                      Χαιρετισμοί

Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ

Γιώργος Δημαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εκπρόσωποι ΥΠΟΙΑΝ, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ

Βιώσιμη Κινητικότητα

17:00 – 17:15                     Πολιτικές Βιώσιμης Κινητικότητας για τη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ ελληνικής και ευρωπαϊκής πόλης

Θάνος Βλαστός, καθηγητής ΕΜΠ

17:15 – 17:30                     Βιώσιμη κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις. Από την αντιπαλότητα στη συμφιλίωση

Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος-Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ

Παρουσιάσεις Προγραμμάτων

17:30 – 18:00                     Παρουσίαση προγραμμάτων URBACT και Urban Innovative Actions

Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

18:00 – 18:30                     Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Επιδόσεις, έργα και η επόμενη ημέρα του ΥΠΕΜΕΡΑΑ (tbc)

Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑΝίκος Μαμαλούγκας, Υποδιευθυντής Τομέα Περιβάλλοντος ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χωροταξική Πολιτική και την Περιφερειακή Ανάπτυξη

18:30 – 18:45                     Βιώσιμη κινητικότητα και χωρικός σχεδιασμός: οι προοπτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας

Ρένα Κλαμπατσέα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ (tbc)

18:45 – 19:00                     Η θέση και ο ρόλος των ΣΒΑΚ στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού

Δημήτρης Οικονόμου, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

19:00 – 19:30                     Ερωτήσεις - Συζήτηση

19:30                                     Λήξη Ημερίδας