Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας

Με το άρθρο 22 θεσµοθετείται το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), που αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο το οποίο καταρτίζεται, για να ικανοποιεί τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους.

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής κάλεσε τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε τακτική συνεδρίαση.