Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας

Με το άρθρο 22 θεσµοθετείται το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), που αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο το οποίο καταρτίζεται, για να ικανοποιεί τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους.

Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν με νόμο μέχρι την έκδοση ΚΥΑ... 

ΠΑΤΙΝΙΑ