04 Ιουν EEST+03:000_J1528141229X_ΔευEth1221ER_2018EPMR_ΔευPMEESTE_Ιούνιος+0300RΙουνPMEEST_0C2

Δήλωση στην εφημερίδα "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ"

Δηλώσεις στην εφημερίδα Φιλελεύθερος για το ρόλο του ποδηλάτου και τα ΣΒΑΚ

 

 ΑΡΘΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ