Συνέδριο : Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις

Συνέδριο : Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις
Λάρισα, 15-16 Φεβρουαρίου 2019

 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου https://drive.google.com/open?id=1NhqkHnv_NkTU8VwdlNZTLsnTKuq1IhF6 

 

Τα video με τις εισηγήσεις: 

1η μέρα πρωί https://youtu.be/nzR1lWSxM0o 

1η μέρα απόγευμα https://youtu.be/_3RoP3DkxTI 

2η μέρα  https://youtu.be/hCIzlAeuAYQ

 

Ψήφισμα συνεδρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ στις ελληνικές πόλεις

Λάρισα 15 -16 / Φεβρουαρίου / 2019 

Εμείς οι δημοτικοί άρχοντες, τα στελέχη τεχνικών υπηρεσιών Δήμων, Ακαδημαϊκοί, διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με τη βιώσιμη κινητικότητα εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου και πολίτες

δεδομένου ότι:

 • η απειλή της κλιματικής αλλαγής γίνεται όλο και πιο άμεση
 • η Ευρώπη κινητοποιείται όλο και πιο αποφασιστικά
 • τα ΣΒΑΚ δεν είναι απλές κυκλοφοριακές μελέτες, αλλά στρατηγικές στις οποίες εμπλέκονται και συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες
 • τα προβλήματα κορεσμού, τοπικής ρύπανσης, θορύβου, υποβάθμισης των δημόσιων χώρων και των συνθηκών ποιότητας ζωής που επηρεάζουν την υγεία των κατοίκων και αποθάρρυνσης των επενδύσεων οξύνονται
 • της μεγάλης υστέρησης της ελληνικής πόλης σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, τόσο ως προς τη λειτουργία της, όσο και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, της ιστορικής ταυτότητάς της, της κοινωνικής της συνοχής και της οικονομίας της
 • η εκστρατεία για την εκπόνηση Σχεδίων (Στρατηγικών) Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας, τα οποία πλέον είναι απαραίτητα για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργων, προχωρά και συμμετέχουν σε αυτή 162 πόλεις
 • αν και είναι εξαιρετικής σημασίας και επείγον να ολοκληρωθούν τα ΣΒΑΚ, όλες οι πόλεις, προσκρούουν σε μια νομοθεσία που ανήκει σε άλλες εποχές, οι οποίες έδιναν απόλυτη προτεραιότητα στο αυτοκίνητο, αν και ενέχεται για πολλά από τα προβλήματα της ελληνικής πόλης
 • η εκπόνηση των ΣΒΑΚ, εμποδίζεται επίσης από μια απολύτως παράλογη γραφειοκρατία, αδιάφορη απέναντι στις σημερινές ανάγκες

 

ζητάμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα 

 • στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή, που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές πόλεις να μετασχηματίζονται χωρίς εμπόδια προς πόλεις πιο ανθρώπινες, υγιείς και παραγωγικές
 • στη λήψη μέτρων για την απλοποίηση των διαδικασιών εγκρίσεων, οι οποίες ως έχουν σήμερα προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις
 • στην επίσημη αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των στόχων των ΣΒΑΚ και στην ουσιαστική χρηματοδότησή τους, ώστε να μπορέσουν να εκπονούνται, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

 

Ψήφισμα συνεδρίου σε pdf