Σεμινάριο ΣΒΑΚ με Jaspers

    • Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας Ε.Μ.Π. - Οδηγίες για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Report SMU:A.1/Β.Κ./Σ.Ο1/2016/6.7  - Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αρχείο https://goo.gl/tPcPc8 

 

Παρουσιάσεις (πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά αρχεία)

 

  • JASPERS-CoR - Ευρωπαϊκή Ημερίδα για την εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας  της ΕΕ με θέμα «Προβληματισμοί για την Ευρώπη»

Η Ημερίδα προσέφερε μια επισκόπηση για τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία που προορίζονται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους τρόπους που η JASPERS δύναται να συνδράμει στην προετοιμασία έργων και προγραμμάτων στους τομείς της αστικής αναγέννησης, της κοινωνικής εστίασης, της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων, της έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ενεργειακής επάρκειας. Τις τεχνικές συζητήσεις ακολούθησε ένας πολιτικός διάλογος ανάμεσα στα ελληνικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και το JASPERS με τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς και τους ενδιαφερόμενους σε ειδικά θέματα, που σχετίζονται με τη μελλοντική παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πόλεις. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2).

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις από εδώ   https://drive.google.com/open?id=0B6ZcSqfGEW-eeGJvSVFLZXVfeVk