Σπουδές

Διπλώματα

•    Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π., 2001

•    Διδακτορικό Δίπλωμα στη γνωστική περιοχή του συνδυασμένου Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού. Διδακτορική διατριβή με τίτλο «Επαναπροσέγγιση του πολεοδομικού σχηματισμού των Αστικών Αυτοδιοικητικών Μονάδων (ΑΑΜΟ) και διατύπωση ερευνητικής πρότασης με γνώμονα τον σχεδιασμό των αστικών λειτουργιών», 2012, http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27864

Ξένες γλώσσες

•    Άριστη γνώση Αγγλικής

•    Μερική Γνώση Γερμανικής