Υποτροφίες - Βραβεία

•    Υποτροφία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

•    Βραβείο καλύτερης εργασίας με τίτλο «The OpenStreetMap for Cadastral Purposes: An Application Using VGI for Official Processes in Urban Areas», στο FIG Commission 3 Workshop and Meeting - 4-7 November 2014 in Bologna, Italy

•    Βραβείο  “Çycling Visionary Awards” για την εργασία “Athens Metropolitan Cycling Network”,  στο συνέδριο Velo-City 2013 στον τομέα «'Επιστήμη, Έρευνα και Ανάπτυξη'»,  http://velo-city2013.com/?page_id=2337&project_id=209

•    Βραβείο «Ενεργού πολίτη της χρονιάς» για τα έτη 2005 και 2006, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού «anthropos.gr»

•    http://sybedrio2007.bee.gr/gallery.asp

•    Βραβείο “Climate Star 2004 awards: climate protection in practice” (Baden-Vienna, 25.2.2005) για τους ποδηλατοδρόμους του Δήμου Καρδίτσας που κατασκευάστηκαν με μελέτη του  ΕΜΠ στην οποία μετείχα.