Δημοσιεύσεις

Συμμετοχή σε Βιβλία και συλλογικούς τόμους

•    Βλαστός, Θ. «Το δίκυκλο στην αυριανή ελληνική πόλη. Η πραγματικότητα, οι στόχοι και οι πολιτικές», Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Νοέμβριος 2003, σελ. 128, ISBN 960-87771-0-0 (πήρε Έπαινο στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης για την καλύτερη σχεδίαση βιβλίου - ΕΒΓΕ 2004 και η παρουσίασή του έγινε στον σχετικό τόμο που εκδόθηκε από την Graphopress ΕΠΕ, 2004, σελ. 24-25).

•    Βλαστός, Θ., «Μια διαφορετική δημόσια συγκοινωνία σε μια διαφορετική πόλη», PRECO, DG REGIO, Aναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων, Ιούλιος 2003, σελ. 184, ISBN 960-87670-0-8.

•    Bλαστός, Θ., Μηλάκης, Δημ., Αθανασόπουλος, Κ., «Το ποδήλατο σε 17 ελληνικές πόλεις – Οδηγός εκπόνησης μελετών», Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 2004, σελ. 576, ISBN 960-630-251-2. (πήρε Βραβείο από τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης για την καλύτερη εικονογράφηση βιβλίου - ΕΒΓΕ 2005 και Έπαινο από τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης για την καλύτερη σχεδίαση βιβλίου - ΕΒΓΕ 2005. Η παρουσίασή του έγινε στον σχετικό τόμο που εκδόθηκε από την Graphopress ΕΠΕ, 2005). Βρίσκεται σε πλήρη μορφή στο site: podilates.gr

•    Β Βλαστός, Θ., Μηλάκης, Δημ., «Πολεοδομία vs Μεταφορές – από την απόκλιση στη σύγκλιση», Αθήνα 2006, ISBN 960-630-954-1, σελ. 139 (Έπαινος για την Εικονογράφησή του από τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης-2007).

•    Μπακογιάννης, Ε. «Μικρής κλίμακας έργα διαμόρφωσης του οδικού περιβάλλοντος για την αναβάθμισή του και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας», στο «Πράσινες μετακινήσεις στην πόλη», Χ. Τσέτσης

•    Βλαστός, Θ. Μπακογιάννης, Ε. «Ποδήλατο, ένα χαμόγελο προς την αυριανή βιώσιμη πόλη – Cycling, pedaling your city to a sustainable future», δίγλωσση έκδοση ΕΛΤΑ, Σεπτέμβριος 2015,  ISBN: 978-618-81675-3-7. http://web.tee.gr/mixanikon-alla-erga/

•    Σιόλας, Α.  Βάσση, Α.  Βλαστός, Θ. Κυριακίδης, Χ. Μπακογιάννης, Ε. Σίτη, Μ., «Μέθοδοι, Εργαλεία και Εφαρμογές πολεοδομικού Σχεδιασμού», Νοέμβριος 2015, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και βοηθήματα,  ΕΜΠ ISBN ISBN: 978-960-603-075-8.. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5409

Διδακτικές Σημειώσεις

•    Συγγραφή των σημειώσεων του μαθήματος «Πολεοδομία» του 7ου   εξαμήνου, της ΣΑΤΜ

•    Συγγραφή των σημειώσεων του μαθήματος «Οικιστικά Δίκτυα» του 6ου εξαμήνου, της ΣΑΤΜ

•    Συγγραφή των σημειώσεων του μαθήματος «Αστική Γεωγραφία» του 5ου εξαμήνου, της ΣΑΤΜ

•    Συγγραφή των σημειώσεων του μαθήματος «Μέθοδοι και Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του 8ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ 

 

 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Χριστοδουλοπούλου, Γ.  “From Railway to cycling… lost chance or future expectation?” Invtur2014- International Conference. Tourism: When we travel we fabricate new societies. Aveiro Πορτογαλία 7-10 Μαΐου 2014. Δημοσίευση στο Journal of Tourism and Development, ISSN Number: 1645.9261.

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Bάσση, Α.,  Χριστοδουλοπούλου, Γ., Κυριακίδης, Χ. “Case Studies and Sustainable Urban Mobility research schemes: A communication channel among researchers and interdisciplinary community groups”, Δημοσίευση σε Journal of Service Science, Management and Engineering Vol. 1, No. 4, 2014, pp. 42-51.

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M. “Athens in crisis, sustainable mobility and climate change”, Δημοσίευση στο Journal Earth Science and Engineering, ISSN 2159-581X, David Publishing Company.

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M. “Issues and inconsistencies in planning and management of public urban parks. The case of (the regeneration of) Tritsis Environmental Awareness Park in Athens”, Δημοσίευση στο Urbanistica Online Dossier, ISBN: 978-88-7603-094-9, p.341, INU EDIZIONI.

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Χριστοδουλοπούλου, Γ., “Traffic planning and sustainable mobility in small and medium sized port cities of Greece”, Δημοσίευση στο International Journal of Service Science, Management and Engineering, Vol. 1, No. 3, 2014, pp. 32-41, http://www.openscienceonline.com/journal/archive2

•    Bakogiannis, E., Kyriakidis, C. and Siti, M. “Social Mutation and Lost Neighborhoods in Athens, Greece”. Presentation at FIG Commission 3 Workshop and Annual Meeting: Geospatial Crowdsourcing and VGI: Establishment of SDI and SIM. Bologna-Italy, 4-7.11.2014. Publication at the International Journal of Research in Management & Social Science, Vol.3, Issue 2 (IV): April- June 2015.

•    Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ. “Interrogating best practices of School accessibility in neighborhood planning”,  Δημοσίευση στο International Journal of Engineering Technology and Advanced Engineering, Vol.5, Issue 6, June 2015, ISSN 2250-2459 (ONLINE).

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

•    Siolas. A, Bakogiannis. E “Urban Space and Big Projects”. Πρακτικά συνεδρίου Planning and Regional Development issues in border Regions. Βόλος, Ιούνιος 2002.

•    Siolas, A., Bakogiannis, E., Stamou, D. “The Development of Urban Areas in Municipality of Maroussi and the Main Big Olympic Facilities”, AESOP 2005,   http://aesop2005.scix.net/cgi-bin/papers/Show?372

•    Σιόλας. Α., Μπακογιάννης. Ε., «Αττική Οδός και οι Παρόδιες χρήσεις στους Δήμους Αμαρουσίου – Χαλανδρίου – Βριλησσίων».  Πρακτικά Συνεδρίου: Παρόδιες χρήσεις γης και  Διαχείριση προσβάσεων,  Απρίλιος 2001.  ΤΕΕ – ΠΣΔΑΤΜ.

•    Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε., «Ο σύγχρονος σχεδιασμός του χώρου στην τοπική αυτοδιοίκηση», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών: «Οι σύγχρονες διαστάσεις των μετρητικών επιστημών και η συμβολή τους στην απεικόνιση, την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό του χώρου», Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2006, σ. 2 επ.

•    Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε. «Προγραμματισμός, σχεδιασμός και κριτήρια αξιολόγησης για την δημιουργία προσωρινών κατοικιών μετά από  μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Το Παράδειγμα της Αττικής», πρακτικά συνεδρίου: «Πόλεις της Μεσογείου μετά από σεισμούς» σελ. 70-81 εκδόσεις ΔΗΚΙ, Βόλος 2007

•    Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε., «Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στον καθορισμό της πολιτικής γης – Ο δημόσιος χώρος και η αξιοποίηση ακινήτων», 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2008.

•    Βλαστός, Θ., Μηλάκης, Δ., Μπακογιάννης, Ευθ., «Προς μια στρατηγική ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού στην Ελλάδα – Κριτήρια σχεδιασμού του ελληνικού τμήματος του διευρωπαϊκού δικτύου ποδηλάτου – Eurovelo», Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, που οργάνωσαν ο Σύλλ. Ελλ. Συγκ/γων, το Ε.Μ.Π. και το Ινστιτούτο Μεταφορών στην Αθήνα στις 28-30/5/2008, σελ. 149 http://www.ictr.gr/LinkClick.aspx

•    Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε., Μαριδάκη, Α., «Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι επιπτώσεις της στο εξωαστικό περιβάλλον», 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2010.

•    Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε., «Οι Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί και το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», 3ο Συνέδριο ΠΣΔΑΤΜ, ΤΕΕ Αθήνα 2010.

•    Μπακογιάννης, Ε., Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα», στο 1st  Conference on Sustainable Urban Mobility, 14 Δεκεμβρίου 2011, Βόλος, δημοσίευση στο http://www.slideshare.net/karagiannis71/2-5-15929175

•    Μπακογιάννης, Ε., «Το θεσμικό πλαίσιο για τους πεζόδρομους στην Ελλάδα – Αντιφάσεις και προτάσεις», στο 1st  Conference on Sustainable Urban Mobility, 14 Δεκεμβρίου 2011, Βόλος, δημοσίευση στο http://www.slideshare.net/karagiannis71/3-7-15929267

•    Μπακογιάννης, Ε., «Ο ρόλος της διαβούλευσης και των κανονιστικών αποφάσεων των ΟΤΑ στην υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας», στο 1st  Conference on Sustainable Urban Mobility, 14 Δεκεμβρίου 2011, Βόλος, δημοσίευση στο http://www.slideshare.net/karagiannis71/2-4-15929171

•    Μπακογιάννης, Ε. Σιόλας, Α. Στάμου, Δ., «Ανάπτυξη μεθοδολογίας στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών ενός ΟΤΑ», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ  620-626, Βόλος 27-30/9/2012 http://www.citybranding.gr/2013/02/blog-post_25.html

•    Μπακογιάννης, E., Βάσση, Α., Σιόλας, Α., «Συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός για το σχεδιασμό μοντέλου ελεγχόμενης στάθμευσης στη Νέα Ερυθραία», Πρακτικά 1ου Συνέδριου Χωρικής Ανάλυσης, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 http://gisc.gr/sac/docs/proceedings_sac1/SAC1_Programme_BookOfAbstracts_Kalogirou2013.pdf, http://gisc.gr/sac/publications/proceedings_sac1, http://gisc.gr/sac/docs/proceedings_sac1/24_Bakogiannis_et_al_SAC1.pdf

•    Vassi, A., Bakogiannis, E.  «Progress and problems when planning for bicycle- case study Athens», ICHC 2013 - XXIVth International Cycling History Conference http://ichc2013.cies.iscte-iul.pt/images/ICHC2013_BookAbstracts2.pdf

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M. “Research on the feasibility of sustainable transport in the Municipality of Spetses. The transformation into a car-free island”, Πρακτικά Συνεδρίου MAC - TLIT 2013 Conference. MAC201305023. Πράγα 10.03.2013

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Βάσση, Α., «Διερεύνηση της Αστικής Αυτοδιοικητικής Μονάδας  ΑΑΜΟ και ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαχείριση των  αστικών λειτουργιών». Πρακτικά 11ου Τακτικού επιστημονικού συνεδρίου αγροτική οικονομία, υπαίθριος χώρος, Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη- 2013. Πάτρα 14-15.06.2013

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M. “Athens Metropolitan Cycling Network”. Velo-City Vienna 11-14.06.2013.”'Cycling Visionary Award” Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο Velo-City 2013. Βιέννη  11-14.06.2013

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M. “The contribution of activist groups in sustainable mobility and urban life”. Πρακτικά Συνεδρίου IV EUGEO Congress. Ρώμη 5-7.09.2013

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M. “A concise critique on informal land use in Athenian suburbs: the restrictions and the potential of local authorities and national policies”. Πρακτικά Συνεδρίου Contemporary Urban Issues Conference 2013- CUI'13. Κωνσταντινούπολη 4-6 Νοεμβρίου 2013.

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Σιόλας, Α., “A research on the principles of bioclimatic street design and the application of a bioclimatic regeneration project in the Municipality of Kifissia” Πρακτικά Συνεδρίου International Conference Spatial Data Infrastructure & Spatial Information Management 2013. Σκόπια 13-16 Νοεμβρίου 2013 http://pdfcast.org/pdf/proceedings-sdi-sim-2013

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Βάσση, Α., Χριστοδουλοπούλου, Γ. , Ελευθερίου, Β., “Research on the development potential of cycling routes connecting green open spaces in Athens”. Πρακτικά συνεδρίου: 2nd Conference on Sustainable Urban Mobility. Volos, 5-6  Μαΐου 2014.

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Βάσση, Α.,  Χριστοδουλοπούλου, Γ.,  Ελευθερίου, Β., Παπαγερασίμου, Τ., «Μεθοδολογία για τον πιλοτικό σχεδιασμό πράσινων διαδρομών με τη χρήση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών κριτηρίων. Περιπτώσεις διαδρομών στην Αττική». 12ο Επιστημονικό Συνέδριο με Θέμα «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες προκλήσεις» (ERSA 2014). Αθήνα, 27 – 28 Ιουνίου 2014. 'Δημοσίευση υπό έκδοση’

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., “Building in the freelands of Greece; cases of urban sprawl”, AESOP Annual Congress 2014: From Control to Co-Evolution. Delft, Ολλανδία 9-12 Ιουλίου 2014. 'Δημοσίευση υπό έκδοση'

•    Μπακογιάννης, Ε., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ., Ελυθερίου, Β., Σιόλας, Α.,  «Πολεοδομικός σχεδιασμός vs Περιβάλλον. Από την αντιπαλότητα στη συμφιλίωση». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Θεσσαλονίκη , 26-28.9. 2014.

•    Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ., Κυριακίδης, Χ., Χριστοδουλοπούλου, Γ. “Transitioning to Sustainable Mobility Plans in Greek Island Cities”. International Conference Island Cities and Urban Archipelagos 2014, Κοπεγχάγη, 21-25 Οκτωβρίου 2014. 'Δημοσίευση υπό έκδοση'

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., Κυριακίδης, Χ., Σιόλας, Α., «Διερεύνηση της μεταβαλλόμενης χωρο-κοινωνικής πραγματικότητας στο οικιστικό δίκτυο. Το Παράδειγμα των Καλαβρύτων». 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 22-23 Οκτωβρίου 2014. 'Δημοσίευση υπό έκδοση'

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., “The correlation between major urban thoroughfares and diffusion of ‘disturbing’ land uses in urban neighborhoods of Athens” International Symposium- CAUMME II-2014. Girne, Κύπρος 24-25 Οκτωβρίου 2014. Δημοσίευση στο http://www.gau.edu.tr/multimedia/document/caumme_proceeding.pdf 18-38

•    Μπακογιάννης, E., Βάσση, Α., Σίτη, M., Χριστοδουλοπούλου, Γ., “Developing a Sustainable Mobility Plan in Piraeus with Special Emphasis on Cycling”, 7th International Congress on transportation Research Program, Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 2015 http://www.ictr.gr/Portals/0/Documents/7thCongress/Program_en.pdf

•    Μπακογιάννης, E., Σίτη, M., “Research on the impacts from the application of an urban toll system  in the Northeast suburbs of Attica”. International Conference on Traffic and Transport Engineering - ICTTE Belgrade 2014, Βελιγράδι, 27-28 Νοεμβρίου 2014. 'Δημοσίευση υπό έκδοση'

•    Ελευθερίου, Β., Φουσέκη, Σ., Μπακογιάννης, E., «Συνδυασμένος πολεοδομικός, κυκλοφοριακός σχεδιασμός και διεθνή μοντέλα αστικής ανάπλασης - Μελέτη περίπτωσης: Η Περιοχή της Λιμενικής Ζώνης του HafenCity του Αμβούργου», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος,  24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015, δημοσίευση στο http://www.citybranding.gr/2015/11/blog-post.html

•    Μπακογιάννης, E., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, M., Βάση, A., Χριστοδουλοπούλου, Γ. «Βιώσιμη Κινητικότητα: Στοίχημα για ένα καλύτερο αύριο στις πόλεις. Η μελέτη περίπτωσης της Χαλκίδας», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος,  24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015, δημοσίευση στο http://www.citybranding.gr/2015/12/blog-post_30.html

•    Ελευθερίου, Β., Φουσέκη, Σ., Μπακογιάννης, E., «Από τη Βιομηχανική Πόλη στην Αποβιομηχανοποίηση. Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Βιομηχανουπόλεις. Δημιουργία Σύγχρονου Μοντέλου Βιομηχανικής Πόλης», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος,  24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015. Δημοσίευση υπό έκδοση

•    Βλαστός, Θ., Μπακογιάννης, Ε., “Land uses redistribution to enhance walking and sojourning in public spaces”, Walk21, Vienna Conference, 20-23.10.15, ‘Δημοσίευση υπό έκδοση’  http://walk21vienna.com/wp-content/uploads/2014/10/Walk21Vienna2015_Program150323.pdf

•    Μπακογιάννης, Ε. Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ., Ελευθερίου, Β., “Four stories for sustainable mobility in Greece” στο 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, 3rd CSUM 2016, pp. 381-389, 26-27 Μαΐου  2016, Βόλος, ‘Δημοσίευση υπό έκδοση’  6.5 Παρουσιάσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά

•    Μπακογιάννης, Ε., «ΜΚΟ vs κρατικές επιχορηγήσεις. Το δίλημμα και το μεγάλο στοίχημα»,  στην 1η  Πανελλήνια Διαβούλευση με θέμα «Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο για τον Εθελοντισμό και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», Αθήνα 2007, http://sybedrio2007.bee.gr/program.asp και http://sybedrio2007.bee.gr/data/speeches/Bakogiannis.ppt

•    Γεωργακάς, Γ., Μπακογιάννης, Ε., «Νέα τάσεις, νέα ερεθίσματα, νέα δεδομένα στα προγράμματα και στις ηλικιακές κατηγορίες της μη τυπικής μάθησης», στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος της Τυπικής Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων Τα νέα δεδομένα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας» που διοργάνωσε το Ίδρυμα ΣΕΠ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το ΕΑΠ, Αθήνα,  8 Νοεμβρίου 2011, https://forum.aegean.gr/download/file.php?id=957

•    Μπακογιάννης, Ε., «Χτίζοντας  πόλεις φιλικές για τα παιδιά. Υποδομές βιώσιμης κινητικότητας. Home zones», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Bambibi της Ανατολικής ΑΕ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 http://www.anatoliki.gr/anatoliki/ και http://www.anatoliki.gr/anatoliki/upload/el/Bakogiannis.pdf

•    Βλαστός, Θ., Μπακογιάννης, Ε., «Βιώσιµη κινητικότητα, ποδήλατο και τοπική δηµοκρατία» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη»  Δήμος Ροδίων και Πανεπιστήμιο Αιγαίου 23 & 24 Απριλίου 2010, Ρόδος

Δημοσιεύσεις χωρίς κριτές

•    Μπακογιάννης, E., «Οι επιδράσεις από τη διέλευση της Αττικής Οδού στην περιοχή των Βορείων Προαστίων και ειδικότερα του Δήμου Ν. Ερυθραίας»,  ετήσιο περιοδικό του Δήμου Ν. Ερυθραίας 12/2000.

•    Μπακογιάννης, E., «Η ενίσχυση του ρόλου της γειτονιάς στον πολεοδομικό σχεδιασμό»  Εφημερίδα Απόψεις 2001.

•    Μπακογιάννης, E., «Η πολιτική και πολεοδομική διάσταση της ανθρώπινης κλίμακας στη μεγάλη πόλη», Mηνιαίο περιοδικό Κηφισός 2003.

•    Μπακογιάννης, E., «Η ανθρώπινη κλίμακα στο σχεδιασμό της πόλης»,  Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2005.

•    Μπακογιάννης, E., «Η συμβολή  των Ο.Τ.Α  και  κατ’ επέκταση των  Δημοτικών Επιχειρήσεων στον χωροταξικό  και πολεοδομικό σχεδιασμό», Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006.

•    Μπακογιάννης, E., «Σκέψεις για τη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με το χωρικό σχεδιασμό», Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006.

•    Μπακογιάννης, E., «Η σημασία του αντισεισμικού πολεοδομικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού»,  Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006

•    Μπακογιάννης, E., «Ένα μακρόπνοο Σχέδιο για μια διαφορετική πόλη»,  Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία κάθε Εβδομάδα, 2006.

•    Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε., «Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις και οι αξίες της γης», Αρχιτέκτονες, Μάρτιος 2008, σελ. 78-83.

•    Βλαστός, Θ., Μπακογιάννης, Θ., «Στο Μαρκόπουλο με ποδήλατο», MBike, τεύχος 94, Ιούνιος 2011, σελ. 20.

•    Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ., Ελευθερίου, Β. ‘Προς μια στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη της Καρδίτσας’, Citybranding, Ιούνιος 2015, http://www.citybranding.gr/2015/06/blog-post_23.html

•    Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ., Κυριακίδης, Χ., «Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για υποδομές ποδηλάτου», Ενημερωτικό δελτίο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ιούνιος 2016

•    Μπακογιάννης, Ε., Σίτη, Μ., Κυριακίδης, Χ., «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα: Η ελληνική πόλη μέσα από μια διαφορετική οπτική», Ενημερωτικό δελτίο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ιούνιος 2016

Αναφορές

•    «“Χριστουγεννιάτικη” μελέτη στάθμευσης μετ’ εμποδίων» στην Εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 28.12.2007  http://sepik.net/nea/

•    «Καυγάς για το πάπλωμα των εμπορικών χρήσεων», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 25.01.2008  http://www.sepik.net/nea/

•    «Ελεγχόμενη στάθμευση και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση από Ε.Ε», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 15.05.2008  http://www.sepik.net/nea/elegchomeni-stathmefsi

•    «Υπό μελέτη η μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 06.06.2008 http://www.sepik.net/nea/ipo-meleti%E2%80%A6-i-meleti-elegchomenis-stathmefsis/

•    «Μέσα οι πελάτες, έξω οι επαγγελματίες», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 18.07.2008

•    http://www.sepik.net/nea/mesa-i-pelates-exo-i-epangelmaties/

•    «Ενοποίηση νησίδας στη Χ. Τρικούπη προς χάρη περιπτέρου», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 10.10.2008   http://www.sepik.net/nea/enopiisi-nisidas-sti-ch-trikoupi-pros-chari-peripterou/

•    «Στην τελική ευθεία για χρηματοδότηση δικτύου ποδηλατοδρόμων», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 29.05.2009   http://www.sepik.net/nea/stin-teliki-efthia-gia-chrimatodotisi-diktiou-podilatodromon/

•    «Εγκρίθηκαν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 07.08.2009   http://www.sepik.net/nea/egkrithikan-i-nees-kikloforiakes-rithmisis

•    «Ελεγχόμενη στάθμευση; “ …κι από Αύγουστο χειμώνα”, στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 07.08.2009   http://www.sepik.net/nea/elegchomeni-stathmefsi-%C2%AB-ki-apo-avgousto-chimona%C2%BB/

•    «“Κρας τεστ” για ποδηλατόδρομους», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 28.08.2009   http://www.sepik.net/nea/%C2%ABkras-test%C2%BB-gia-podilatodromous/

•    «Προ-έλεγχο για τις αλλαγές στις χρήσεις γης ζητάει ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 09.10.2009   http://www.sepik.net/nea/pro-elegcho-gia-tis-allages-stis-chrisis-gis-zitai-o-organismos-rithmistikou-schediou-athinas-2/

•    «Τα ποδήλατα εξορμούν», στην εφημερίδα Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδομάδα, 27.11.2009   http://www.sepik.net/nea/ta-podilata-exormoun/

•    Αναφορά στο Σιόλας, Α., Μπακογιάννης, Ε., «Ο σύγχρονος σχεδιασμός του χώρου στην τοπική αυτοδιοίκηση», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών: «Οι σύγχρονες διαστάσεις των μετρητικών επιστημών και η συμβολή τους στην απεικόνιση, την παρακολούθηση και το σχεδιασμό του χώρου», Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2006, σ. 2 επ.  με το άρθρο «Ποια η διαφορά ενός χωροτάκτη-πολεοδόμου από τις υπόλοιπες κατηγορίες μηχανικών και ποια η ιδιαίτερη συνεισφορά του στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας», Λάζαρος Τάτσης, Νόμος και Φύση, Απρίλιος 2008,  http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=3344&lang=1&catpid=1

•    «Πάμε μια βόλτα με το ποδήλατο», Εφημερίδα ‘Καθημερινή’, 2009  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_01/03/2009_305364

•    «Θα κατασκευασθεί στην Αττική το πρώτο μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων», Εφημερίδα Καθημερινή,  2009.

•    “Bicycle city”, Εφημερίδα Athens Voice, 2010  http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/320/bicycle-city

•    «Στροφή στο ποδήλατο, ένα οικολογικό μέσο μεταφοράς», Εφημερίδα Καθημερινή, 2011,  http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_05/02/2011_431497

•    «Freeday every Friday! Γιατί οι Παρασκευές θέλουν το… ποδήλατό τους», στο περιοδικό Downtown, 2.2011  http://pressmixer.blogspot.gr/2011/02/freeday-every-friday.html

•    «Η μεταβολή του ποδηλατικού κοινού στην Ελλάδα», στο “Nils Blog”, 2012, http://nilrousi.wordpress.com/2012/01/26/sunenteuksi-euthimios-mpakogiannis/

•    «Let’s cycle»,  Περιοδικό Μetropolispress, 5.2012,  http://www.metropolispress.gr/metropolis

•    “Protests and environmental activism in Europe challenge planners’ roles” στο Περιοδικό Planning resource, 10.9.2013, http://cliffhague.planningresource.co.uk/2013/09/10/

•    «Στροφή στο ποδήλατο, το 90% δηλώνει ότι θα το επέλεγε», Περιοδικό Podilatis, 2012 http://www.podilatis.com/el/general/

•    «“Πράσινο φως” για τον ποδηλατόδρομο Φάληρο – Γκάζι» εφημερίδα  ΤΑ ΝΕΑ, 2.1.2014    http://www.tanea.gr/opinions/blogs/article/5070147/orthopetalies-44-prasino-fws-gia-ton-podhlatodromo-falhro-gkazi/

•    «Σε δημοπράτηση η δημιουργία Ποδηλατοδρόμου στο τμήμα Φάληρο-Γκάζι» στο Ypodomes.com, 20.01.2014 http://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi

•    «Μετεξεταστέοι στις ορθοπεταλιές», Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 9.2014, http://www.tanea.gr/news/greece/article/5155191

•    «Μια γέφυρα θα βοηθήσει να φτάνουμε με πετάλι στην παραλία», Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 14.12.2015,  http://www.tanea.gr/opinions/blogs/article/5318960

•    «Έρχεται η Αττική Οδός του ποδηλάτου που θα διασχίζει όλη την Αττική», Εφημερίδα Πρώτο θέμα, 6.5.15, http://www.protothema.gr/greece/article/473546

•    «Ποδηλατική Αττική Οδός: Θετική η Περιφέρεια, θετικοί και οι Δήμοι», στο Ypodomes.com, 18.6.2015, http://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/podilatodromoi

•    «Πειραιάς: ΕΜΠ και Δήμος διεξάγουν έρευνα για τη βιώσιμη κινητικότητα» στο Ypodomes.com, 15.10.2015 http://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/erga-polis