Ερευνητική Εμπειρία

•    «PORTAL – Promotion of Results in Transport Research and Learning». Xρηματοδοτούμενο από την Ευρ. Επιτροπή, Γεν. Δ/νση Μεταφορών, 2000-2004.

•    «Urban Air Quality Management Strategies». Χρηματοδοτούμενο από την Ευρ. Επιτροπή, Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, 2000-2003.

•    Ανάλυση και Αναγνώριση της Πολεοδομικής και Αρχιτεκτονικής Φυσιογνωμίας της Νήσου Νάξου και διερεύνηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προστασίας

•    «Ένταξη του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη και Χάραξη πολιτικής για το μηχανοκίνητο δίκυκλο», Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2001-2004.

•    «PLUME - Planning and Urban Mobility in Europe», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Research. ΕΜΠ-ΣΑΤΜ, 2002-2004.

•    «Διερεύνηση της μεθοδολογίας εφαρμογής συνδυασμένων Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών Πολιτικών. H περίπτωση της Ελευσίνας», Δήμος Ελευσίνας, ΣΑΤΜ, 2003-2006.

•    «Έρευνα για τη χάραξη στρατηγικής βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Κορυδαλλού», Δήμος Κορυδαλλού, ΣΑΤΜ-ΕΜΠ, 2005-2006.

•    «Διερεύνηση της μεθοδολογίας εφαρμογής συνδυασμένων Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών Πολιτικών για τη δημιουργία συνθηκών Βιώσιμης Κινητικότητας»,  Δήμος Καρδίτσας, ΣΑΤΜ, 2006.

•    «CYRONMED: Cycle Route Network of Mediterranean region», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τo European Regional Development Fund (ERDF) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του INTERREG III B ARCHIMED, Άξονας ΙΙ: Transport and Telecommunications Networks, Μέτρο 2.1: Development of effective and sustainable transport systems, 2006-2008.

•    «Σχεδιασμός υποδομής Ποδηλάτου στα Πάρκα Χωροφυλακής (Σταθμός Μετρό Κατεχάκη) και Ιλισίων και μεταξύ τους σύνδεση διαμέσου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, Πολυτεχνειούπολης και Πανεπιστημιούπολης». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, 2008-2009.

•    «Έρευνα μεθόδων εφαρμογής για την προώθηση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα - Ένταξη του ποδηλάτου στο Δήμο Χαλανδρίου - Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ρεθύμνου στον τομέα των Μεταφορών». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, 2008-2009.

•    «Διερεύνηση της πολεοδομικής και κυκλοφοριακής κατάστασης των περιοχών Καστρί και Πολιτεία στον ιστό της Ν. Ερυθραίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από τον Δήμο Ν. Ερυθραίας, 2007-2008.

•    «Έρευνα για την υλοποίηση μεγάλου μήκους ποδηλατικών διαδρομών στην Αθήνα. H περίπτωση της διαδρομής Kηφισιά – Φάληρο. 1 Nότιο Τμήμα: Φάληρο – Πλ. Ομονοίας) 2. Βόρειο Τμήμα: Πλ. Ομονοίας – Κηφισιά)»,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΚΑ – ΕΤΕΡΠΣ 2009-2012.

•    «Έρευνα μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Εξειδίκευση της στρατηγικής της Ελλάδας για την αστική κινητικότητα με πιλοτική έρευνα σε περιοχές της Αθήνας. Επέκταση. «Σχεδιασμός δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μεγάλου μήκους στην Αθήνα», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, 2009-2011.

•    «Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου», Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς, 2009-2010.

•    Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο Θρακομακεδόνων», Δήμος Θρακομακεδόνων, 2009-2010.

•    «Ερευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στο Δήμο Βάρης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου», Δήμος Βάρης, 2009-2010.

•     «Ερευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στο Δήμο Καρδίτσας για ανάπτυξη μεθόδου αναβάθμισης του λειτουργικού και αισθητικού οδικού περιβάλλοντος μέσω μικρής κλίμακας έργων», Δήμος Καρδίτσας, 2009-2010.

•    «Διερεύνηση επιπτώσεων των νέων διοδίων επί της Εθνικής οδού στο οδικό δίκτυο των γειτονικών Δήμων και Κοινοτήτων», 2010, Κοινότητα Κρυονερίου, ΣΑΤΜ- ΕΜΠ, 2010-2011.

•    «Ερευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου», Δήμος Κατερίνης, 2012-2013.

•    «Ερευνητική υποστήριξη του Δήμου Χαλκίδας προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο Πολεοδομίας και Μεταφορών», Δήμος Χαλκίδας, 2011-2013.

•    «Cyclecities: European cities for integrating cycling within sustainable mobility management schemes», 2013 - 2014, INTERREG IVC 2012 – 2015

•    «Ερευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στη ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων για την ωρίμανση του έργου βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή του Γουδή», Δήμος Αθηναίων ΔΑΕΜ, 2013-2014.

•    «Ερευνητική συνδρομή στην Περιφέρεια Αττικής ως προς την προοπτική αξιοποίησης για περπάτημα και ποδήλατο εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών. Το παράδειγμα της γραμμής Αγ. Ανάργυροι-Λαύριο», Περιφέρεια Αττικής. 2014 – 2015

•    «Περιβαλλοντική αξιολόγηση  κατοικιών στο φυσικό περιβάλλον σε περιοχή του δικτύου Natura 2000» στην περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας». Κόττινος ΑΕ. 2015 -

•    «Ερευνητική συνδρομή Ε.Μ.Π. προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα και την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου στο Λουτράκι». Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας. 2015-