Επιτροπές

•    Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών

•    Εκπρόσωπος του ΤΕΕ ως Αν. Μέλος της Επιτροπής διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Αθηναίων, Δήμος Αθηναίων 2015 - σήμερα.

•    Εισηγητής του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ, 2014 – σήμερα.

•    Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 2013 – σήμερα.

•    Ιδρυτικό Μέλος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πόλεις για ποδήλατα», 2013 - σήμερα http://citiesforcycling.gr/

•    Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 2012 – σήμερα.

•    Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης σχολείων για το Ecomobility του Ecocity, 2013-2015.

•    Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας «ΜΟΔΙΠ» της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 2012-2014.

•    Μέλος της εξεταστικής επιτροπής για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΤΕΕ 2009 – σήμερα.

•    Μέλος της 60ής Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου, 2013-2014.

•    Συντονιστής της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Πολεοδομικού  Σχεδιασμού του ΤΕΕ, 2008-2012.

•    Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Νέας Ερυθραίας, 2007-2010.

•    Μέλος της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Κηφισιάς, 2010- 2012.

•    Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Εργασιών της εκστρατείας ECOMOBILITY 2012-2014, διοργάνωση ECOCITY.

•    Μέλος του παγκόσμιου συμβουλίου για την προστασία των μνημείων και τοποθεσιών ICOMOS «Ελληνικό Τμήμα», 2005-2010.

•    Εκπρόσωπος στον πυλώνα «Νεολαία» του ΟΗΕ, 2006. •    Αντιπρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, 2003-2007.

•    Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος «ΣΕΠ» ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2006 - 2013

•    Αντιπρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Πανευρωπαϊκή καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι Ίσοι», 2006-2007.

•    Εκπρόσωπος της Ελλάδας στον πυλώνα νεολαία του ΟΗΕ για το έτος 2006.

•    Εκπρόσωπος της Ελλάδας στις συναντήσεις Υπουργών Νεολαίας στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από τις χώρες Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργου, Μεγάλης Βρετανίας, Αυστρίας, περίοδος από 2003-2006.

·         Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών